Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Augšdaugavas novads » Laucesas pagasts » Laucese » Mājas

1. - 50. no 132 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144640010050Zemes un būvju īpašums"1", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese z.g.Nr.1
244640010360Zemes un būvju īpašums"2", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese, z.g.Nr.2
344640010361Zemes un būvju īpašums"3", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese, 3
444640010362Zemes un būvju īpašums"4", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese, 4
544640010363Zemes un būvju īpašums"5", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese Nr.5
644640010364Zemes un būvju īpašums"6", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese z.g.Nr.6
744645010046Būvju īpašums"7", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
844640010365Zemes un būvju īpašums"7", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese Nr.7
944640010366Zemes un būvju īpašums"8", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese,z.g.Nr.8
1044640010059Zemes un būvju īpašums"9", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese z.g.Nr.9
1144640010367Zemes un būvju īpašums"10", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: d/s Laucese z.g.Nr.10
1244640010058Zemes un būvju īpašums"11", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese z.g.Nr.11
1344640010049Zemes un būvju īpašums"12", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese z.g.Nr.12
1444640010368Zemes un būvju īpašums"13", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: D/S Laucese Nr.13
1544645010043Būvju īpašums"14", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
1644640010369Zemes un būvju īpašums"14", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese Nr.14
1744640010370Zemes un būvju īpašums"15", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese z.g.Nr.15
1844640010371Zemes un būvju īpašums"16", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: D/s LAUCESE, zemes gabals Nr.16
1944640010372Zemes un būvju īpašums"17", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese Nr.17
2044640010373Zemes un būvju īpašums"18", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: d/s Laucese, zemes gabals Nr.18
2144640010375Zemes un būvju īpašums"20", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese 20
2244640010376Zemes un būvju īpašums"21", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
2344640010377Zemes un būvju īpašums"22", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese z.g. 22
2444640010378Zemes un būvju īpašums"23", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese 23
2544640010379Zemes un būvju īpašums"24", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese 24
2644640010380Zemes un būvju īpašums"25", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese, z.g.25
2744640010381Zemes un būvju īpašums"26", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese,z.g.Nr.26
2844640010382Zemes un būvju īpašums"27", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: d/s Laucese, zem. gab. Nr.27
2944640010383Zemes un būvju īpašums"28", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese z.g.28
3044640010384Zemes un būvju īpašums"29", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese,z.g. Nr.29
3144640010385Zemes un būvju īpašums"30", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese z.g.Nr.30
3244640010386Zemes un būvju īpašums"31", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese z.g.31
3344640010387Zemes un būvju īpašums"32", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
3444640010388Zemes un būvju īpašums"33", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese, 33
3544640010389Zemes un būvju īpašums"34", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese 34
3644640010390Zemes un būvju īpašums"35", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: d/s Laucese, zem. gab. Nr. 35
3744640010391Zemes un būvju īpašums"36", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese Nr.36
3844640010392Zemes un būvju īpašums"37", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese z.g.37
3944640010393Zemes un būvju īpašums"38", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese z.g. Nr.38
4044640010394Zemes un būvju īpašums"39", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese, z.g.Nr.39
4144640010395Zemes un būvju īpašums"40", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese z.g.40
4244640010396Zemes un būvju īpašums"41", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese z.g.Nr.41
4344640010397Zemes un būvju īpašums"42", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: D/s Laucese zemes gabals Nr.42
4444640010347Zemes un būvju īpašums"43", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: d/s Laucese, zemes gabals Nr.43
4544640010399Zemes un būvju īpašums"44", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese z.g.Nr.44
4644640010054Zemes un būvju īpašums"45", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: D/s "Laucese" zemes gabals nr.45
4744640010400Zemes un būvju īpašums"46", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese, z.g.Nr.46
4844640010401Zemes un būvju īpašums"47", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese,z.g.Nr.47
4944640010402Zemes un būvju īpašums"48", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
5044640010404Zemes un būvju īpašums"51", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese Nr.51
Īpašuma dati atjaunoti: 18.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".