Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 1005 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144640040310Zemes un būvju īpašums"1", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Sērmuļi-1
244640010050Zemes un būvju īpašums"1", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese z.g.Nr.1
344645010033Būvju īpašums"1", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
444640010119Zemes un būvju īpašums"1", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Peski-1/1
544640010173Zemes un būvju īpašums"1", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: "Peski - 2/1"
644649000052Dzīvokļa īpašums"1" - 1, Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
744649000021Dzīvokļa īpašums"1" - 2, Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
844649000062Dzīvokļa īpašums"1" - 3, Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
944649000046Dzīvokļa īpašums"1" - 4, Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
1044649000051Dzīvokļa īpašums"1" - 5, Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
1144649000047Dzīvokļa īpašums"1" - 6, Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
1244649000042Dzīvokļa īpašums"1" - 7, Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
1344649000082Dzīvokļa īpašums"1" - 8, Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
1444649000049Dzīvokļa īpašums"1" - 9, Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
1544649000048Dzīvokļa īpašums"1" - 10, Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
1644649000045Dzīvokļa īpašums"1" - 11, Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
1744649000050Dzīvokļa īpašums"1" - 12, Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
1844645040011Būvju īpašums"1A", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Lauceses ciems
1944640040511Zemes un būvju īpašums"1A", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
2044640040331Zemes un būvju īpašums"2", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Laucesa-2
2144640010360Zemes un būvju īpašums"2", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese, z.g.Nr.2
2244640010121Zemes un būvju īpašums"2", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Peski 1/2
2344640010213Zemes un būvju īpašums"2", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Peski 2/2
2444640010361Zemes un būvju īpašums"3", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese, 3
2544640010123Zemes un būvju īpašums"3", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Peski-1/3
2644640010030Zemes un būvju īpašums"3", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Peski -2/3
2744640040322Zemes un būvju īpašums"4", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucesa 4
2844640010362Zemes un būvju īpašums"4", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese, 4
2944640010031Zemes un būvju īpašums"4", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Peski - 2/4
3044640040323Zemes un būvju īpašums"5", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucesa-5
3144640010363Zemes un būvju īpašums"5", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese Nr.5
3244640010032Zemes un būvju īpašums"5", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Peski -2/5
3344640040324Zemes un būvju īpašums"6", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Laucesa-6
3444640010364Zemes un būvju īpašums"6", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese z.g.Nr.6
3544640010033Zemes un būvju īpašums"6", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Peski - 2/6
3644645010046Būvju īpašums"7", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
3744640010365Zemes un būvju īpašums"7", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese Nr.7
3844640010034Zemes un būvju īpašums"7", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: 7, Peski-2
3944640040342Zemes un būvju īpašums"8", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
4044640010366Zemes un būvju īpašums"8", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese,z.g.Nr.8
4144640010205Zemes un būvju īpašums"8", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Peski-2/8
4244640040341Zemes un būvju īpašums"9", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucesa, 9
4344640010059Zemes un būvju īpašums"9", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese z.g.Nr.9
4444640040328Zemes un būvju īpašums"10", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Laucesa-10
4544640010367Zemes un būvju īpašums"10", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: d/s Laucese z.g.Nr.10
4644645010018Būvju īpašums"10", Peski 2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Peski 2/10
4744640040332Zemes un būvju īpašums"11", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
4844640010058Zemes un būvju īpašums"11", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese z.g.Nr.11
4944640040333Zemes un būvju īpašums"12", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucesa 12
5044640010049Zemes un būvju īpašums"12", Laucese, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucese z.g.Nr.12
Īpašuma dati atjaunoti: 22.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".