Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 106 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144640040310Zemes un būvju īpašums"1", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Sērmuļi-1
244649000052Dzīvokļa īpašums"1" - 1, Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
344649000021Dzīvokļa īpašums"1" - 2, Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
444649000062Dzīvokļa īpašums"1" - 3, Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
544649000046Dzīvokļa īpašums"1" - 4, Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
644649000051Dzīvokļa īpašums"1" - 5, Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
744649000047Dzīvokļa īpašums"1" - 6, Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
844649000042Dzīvokļa īpašums"1" - 7, Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
944649000082Dzīvokļa īpašums"1" - 8, Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
1044649000049Dzīvokļa īpašums"1" - 9, Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
1144649000048Dzīvokļa īpašums"1" - 10, Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
1244649000045Dzīvokļa īpašums"1" - 11, Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
1344649000050Dzīvokļa īpašums"1" - 12, Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
1444645040011Būvju īpašums"1A", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Lauceses ciems
1544640040511Zemes un būvju īpašums"1A", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
1644640040331Zemes un būvju īpašums"2", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Laucesa-2
1744640040322Zemes un būvju īpašums"4", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucesa 4
1844640040323Zemes un būvju īpašums"5", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucesa-5
1944640040324Zemes un būvju īpašums"6", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Laucesa-6
2044640040342Zemes un būvju īpašums"8", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
2144640040341Zemes un būvju īpašums"9", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucesa, 9
2244640040328Zemes un būvju īpašums"10", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Laucesa-10
2344640040332Zemes un būvju īpašums"11", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
2444640040333Zemes un būvju īpašums"12", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucesa 12
2544645040033Būvju īpašums"13", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
2644640040354Zemes un būvju īpašums"14", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucesa-14
2744640040353Zemes un būvju īpašums"14A", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: "14A", Laucesa
2844640040187Zemes un būvju īpašums"15", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Laucesa-15
2944640040186Zemes un būvju īpašums"16", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Laucesa-16
3044640040184Zemes un būvju īpašums"17", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Laucesa-17
3144640040204Zemes un būvju īpašums"17A", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucesa 17A
3244640040178Zemes un būvju īpašums"19", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Bibliotēka
3344645040015Būvju īpašums"21A", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucesas iela 21A
3444640040267Zemes un būvju īpašums"22", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: c.Laucesa-22
3544649000059Dzīvokļa īpašums"22" - 1, Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
3644649000060Dzīvokļa īpašums"22" - 2, Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
3744649000061Dzīvokļa īpašums"22" - 3, Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
3844640040329Zemes un būvju īpašums"23", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucesa-23
3944640040336Zemes un būvju īpašums"23A", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Tuksnesis-3
4044645040020Būvju īpašums"36", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucesa 36
4144640050509Zemes un būvju īpašums"Artēziskā aka 6", Mirnijs, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Laucesas pagasta komunālā saimniecība
4244640040030Zemes un būvju īpašums"Balvas", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Balvas
4344645040017Būvju īpašums"Balvas 1", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Balvas
4444640040449Zemes un būvju īpašums"Balvas 7", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Balvas-7
4544640040395Zemes un būvju īpašums"Čerjomuški", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Čerjomuški
4644640040181Zemes un būvju īpašums"Dailes", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Dailes
4744645040029Būvju īpašums"Dailes", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
4844640040215Zemes un būvju īpašums"Dubki", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Dubki
4944640040159Zemes un būvju īpašums"Dvesmas", Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Dvesmas
5044640050030Zemes un būvju īpašums"Ferdinands", Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Nosaukums: Ferdinands
Īpašuma dati atjaunoti: 13.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".