Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Augšdaugavas novads » Līksnas pagasts » Latgale » Mājas

1. - 50. no 171 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144680090039Zemes un būvju īpašums"1", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: D/s Latgale z.g. Nr.1
244680090209Zemes un būvju īpašums"2", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale 2
344680090210Zemes un būvju īpašums"3", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale z.g.3
444680090211Zemes un būvju īpašums"4", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale 4
544680090212Zemes un būvju īpašums"5", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale z.g.5
644680090213Zemes un būvju īpašums"6", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale, z.g.Nr.6
744680090214Zemes un būvju īpašums"7", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale z.g.7
844680090215Zemes un būvju īpašums"8", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale 8
944685090016Būvju īpašums"8", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
1044680090216Zemes un būvju īpašums"9", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale z.g. 9
1144680090218Zemes un būvju īpašums"11", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale z.g.11
1244680090223Zemes un būvju īpašums"12", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale 12
1344680090153Zemes un būvju īpašums"13", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale, 13
1444680090224Zemes un būvju īpašums"14", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale 14
1544680090225Zemes un būvju īpašums"15", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale z.g.15
1644680090226Zemes un būvju īpašums"16", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale 16
1744680090227Zemes un būvju īpašums"17", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale z.g.17
1844680090228Zemes un būvju īpašums"18", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale,z.g.Nr.18
1944680090031Zemes un būvju īpašums"19", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale z.g. Nr. 19
2044680090229Zemes un būvju īpašums"20", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale z.g.20
2144680090230Zemes un būvju īpašums"21", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale 21
2244680090231Zemes un būvju īpašums"22", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale 22
2344680090035Zemes un būvju īpašums"23", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale z.g.23
2444680090036Zemes un būvju īpašums"24", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale 24
2544680090037Zemes un būvju īpašums"25", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale, 25
2644680090038Zemes un būvju īpašums"26", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: d/s Latgale z.g.Nr.26
2744680090232Zemes un būvju īpašums"27", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale 27
2844680090040Zemes un būvju īpašums"28", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale 28
2944680090041Zemes un būvju īpašums"29", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale 29
3044680090042Zemes un būvju īpašums"30", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale 30
3144680090043Zemes un būvju īpašums"31", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: d/s Latgale z.g.Nr.31
3244680090045Zemes un būvju īpašums"33", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale z.g. Nr. 33
3344680090046Zemes un būvju īpašums"34", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale,z.g.Nr.34
3444685090021Būvju īpašums"35", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
3544680090047Zemes un būvju īpašums"35", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale 35
3644680090048Zemes un būvju īpašums"36", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale z.g.36
3744680090049Zemes un būvju īpašums"37", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale 37
3844680090050Zemes un būvju īpašums"38", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale 38
3944680090051Zemes un būvju īpašums"39", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale z.g.39
4044680090052Zemes un būvju īpašums"40", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale z.g. 40
4144680090054Zemes un būvju īpašums"42", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale z.g.42
4244680090034Zemes un būvju īpašums"43", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale,z.g.Nr.43
4344680090055Zemes un būvju īpašums"44", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale 44
4444680090056Zemes un būvju īpašums"45", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale 45
4544680090057Zemes un būvju īpašums"46", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale,z.g.Nr.46
4644680090058Zemes un būvju īpašums"47", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale 47
4744680090059Zemes un būvju īpašums"48", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale 48
4844680090060Zemes un būvju īpašums"49", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale 49
4944680090061Zemes un būvju īpašums"50", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale 50
5044680090062Zemes un būvju īpašums"51", Latgale, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5456
Nosaukums: Latgale z.g.51
Īpašuma dati atjaunoti: 13.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".