Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 781 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
190660040236Zemes un būvju īpašums"Ābelītes", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Ābelītes
290660040256Zemes un būvju īpašums"Āboliņi", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Āboliņi
390660040109Zemes un būvju īpašums"Amatnieki", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Amatnieki
Citi nosaukumi: Searooms
490660040076Zemes un būvju īpašums"Amolegles", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Amolegles
590660040237Zemes un būvju īpašums"Amoli", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Amoli
690660040339Zemes un būvju īpašums"Arāji", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Arāji
790660040714Zemes un būvju īpašums"Arņi", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Arņi
890660040281Zemes un būvju īpašums"Ataugas", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Ataugas
990660040689Zemes un būvju īpašums"Attīrīšanas lauki", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Attīrīšanas lauki
1090660040140Zemes un būvju īpašums"Austrumi", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Austrumi
1190660040301Zemes un būvju īpašums"Baibas", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Baibas
1290660040298Zemes un būvju īpašums"Bārdiņi", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Bārdiņi
1390660040687Zemes un būvju īpašums"Bērnudārzs", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Bērnudārzs
1490660040039Zemes un būvju īpašums"Bērzāji", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Bērzāji
1590660040504Zemes un būvju īpašums"Bitneri", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Bitneri
1690660040496Zemes un būvju īpašums"Blīgznas", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Blīgznas
1790660040065Zemes un būvju īpašums"Borkāni", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Borkāni
1890660040251Zemes un būvju īpašums"Buras", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Buras
1990660040294Zemes un būvju īpašums"Ceļmalnieki", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Ceļmalnieki
2090660040439Zemes un būvju īpašums"Cerības", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Cerības
2190660040344Zemes un būvju īpašums"Ceriņi", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Ceriņi
2290660040271Zemes un būvju īpašums"Ceriņkalni", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Ceriņkalni
2390660040266Zemes un būvju īpašums"Ciedri", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Ciedri
2490660040596Zemes un būvju īpašums"Cimdenieki", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Cimdenieki
2590660040283Zemes un būvju īpašums"Cīruļi", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Cīruļi
2690660040348Zemes un būvju īpašums"Dadži", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Dadži
2790660040341Zemes un būvju īpašums"Daķi", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Daķi
2890660040947Zemes un būvju īpašums"Dārziņš 20", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Dārziņš 20
2990660040839Zemes un būvju īpašums"Dižgari", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Dižgari
3090660040364Zemes un būvju īpašums"Drandi", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Drandi
3190660040277Zemes un būvju īpašums"Drukas", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Drukas
3290660040707Zemes un būvju īpašums"Druviņas", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Druviņas
3390660040055Zemes un būvju īpašums"Dzeguzes", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Dzeguzes
3490660040238Zemes un būvju īpašums"Dzelmes", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Dzelmes
3590660040225Zemes un būvju īpašums"Dzeņi", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Dzeņi
3690660040679Zemes un būvju īpašums"Dzintarkrasti", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Dzintarkrasti
3790669000132Dzīvokļa īpašums"Dzintarkrasti" - 1, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
3890669000138Dzīvokļa īpašums"Dzintarkrasti" - 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
3990669000107Dzīvokļa īpašums"Dzintarkrasti" - 3, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
4090669000124Dzīvokļa īpašums"Dzintarkrasti" - 4, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
4190669000142Dzīvokļa īpašums"Dzintarkrasti" - 5, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
4290669000136Dzīvokļa īpašums"Dzintarkrasti" - 6, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
4390669000133Dzīvokļa īpašums"Dzintarkrasti" - 7, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
4490669000137Dzīvokļa īpašums"Dzintarkrasti" - 8, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
4590660040365Zemes un būvju īpašums"Dzīpari", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Dzīpari
4690660040250Zemes un būvju īpašums"Enkuri", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Enkuri
4790660040177Zemes un būvju īpašums"Franči", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Franči
Citi nosaukumi: Latvijas aptieka
4890660040302Zemes un būvju īpašums"Gaiķi", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Gaiķi
4990660040092Zemes un būvju īpašums"Gredzeni", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Gredzeni
5090660040717Zemes un būvju īpašums"Grietiņas", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Grietiņas
Īpašuma dati atjaunoti: 22.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".