Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 1599 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
190660060069Zemes un būvju īpašums"Ābeles", Bigauņciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Ābeles
290660040236Zemes un būvju īpašums"Ābelītes", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Ābelītes
390660040256Zemes un būvju īpašums"Āboliņi", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Āboliņi
490660060641Zemes un būvju īpašums"Adiņi", Bigauņciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Adiņi
590660010603Zemes un būvju īpašums"Aizrags", Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Aizrags
690660060080Zemes un būvju īpašums"Akācijas", Bigauņciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Akācijas
790660040109Zemes un būvju īpašums"Amatnieki", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Amatnieki
Citi nosaukumi: Searooms
890660040076Zemes un būvju īpašums"Amolegles", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Amolegles
990660040237Zemes un būvju īpašums"Amoli", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Amoli
1090660010191Zemes un būvju īpašums"Apiņi", Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Apiņi
1190660040339Zemes un būvju īpašums"Arāji", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Arāji
1290660040714Zemes un būvju īpašums"Arņi", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Arņi
1390660010028Zemes un būvju īpašums"Arnicāni", Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Arnicāni
1490660040281Zemes un būvju īpašums"Ataugas", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Ataugas
1590660010390Zemes un būvju īpašums"Atpūtas", Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Atpūtas
1690660040689Zemes un būvju īpašums"Attīrīšanas lauki", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Attīrīšanas lauki
1790660010424Zemes un būvju īpašums"Atvari", Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Atvari
1890665040044Būvju īpašums"Augusti", Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Kaņieris 2
1990660010267Zemes un būvju īpašums"Austras", Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Austras
2090660040140Zemes un būvju īpašums"Austrumi", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Austrumi
2190660060016Zemes un būvju īpašums"Auziņas", Bigauņciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Auziņas
2290660010349Zemes un būvju īpašums"Avenāji", Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Avenāji
2390660060416Zemes un būvju īpašums"Avoti", Bigauņciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Avoti
2490660040301Zemes un būvju īpašums"Baibas", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Baibas
2590660060365Zemes un būvju īpašums"Bajāri", Bigauņciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Bajāri
2690660010193Zemes un būvju īpašums"Bāka", Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Bāka Ragaciems
2790660040298Zemes un būvju īpašums"Bārdiņi", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Bārdiņi
2890660040687Zemes un būvju īpašums"Bērnudārzs", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Bērnudārzs
2990660040039Zemes un būvju īpašums"Bērzāji", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Bērzāji
3090660010159Zemes un būvju īpašums"Bērzi", Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Bērzi
3190660010433Zemes un būvju īpašums"Bērziņi", Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Bērziņi
3290660060345Zemes un būvju īpašums"Betrumi", Bigauņciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Betrumi
3390660010148Zemes un būvju īpašums"Bezbaiļi", Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Bezbaiļi
3490660010342Zemes un būvju īpašums"Biezumi", Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Biezumi
3590660060492Zemes un būvju īpašums"Bigauņi", Bigauņciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Bigauņi
3690660060363Zemes un būvju īpašums"Bimbji", Bigauņciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Bimbji
3790660010066Zemes un būvju īpašums"Birģeļi", Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Birģeļi
3890660010156Zemes un būvju īpašums"Birutas", Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Birutas
3990660040504Zemes un būvju īpašums"Bitneri", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Bitneri
4090660040496Zemes un būvju īpašums"Blīgznas", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Blīgznas
4190660040065Zemes un būvju īpašums"Borkāni", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Borkāni
4290660010473Zemes un būvju īpašums"Brunavi", Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Brunavi
4390660010224Zemes un būvju īpašums"Bundzenieki", Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Bundzenieki
4490660010102Zemes un būvju īpašums"Buntiņi", Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Buntiņi
4590660040251Zemes un būvju īpašums"Buras", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Buras
4690660010353Zemes un būvju īpašums"Butes", Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Butes
4790660040294Zemes un būvju īpašums"Ceļmalnieki", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Ceļmalnieki
4890660040439Zemes un būvju īpašums"Cerības", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Cerības
4990660040344Zemes un būvju īpašums"Ceriņi", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Ceriņi
5090660040271Zemes un būvju īpašums"Ceriņkalni", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Ceriņkalni
Īpašuma dati atjaunoti: 22.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".