Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 308 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180709002882Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-1" - 1A, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
280709002883Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-1" - 2A, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
380709002884Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-1" - 3A, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
480709002885Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-1" - 4A, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
580709002886Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-1" - 5A, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
680709002887Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-1" - 6A, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
780709002888Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-1" - 7A, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
880709002889Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-1" - 8A, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
980709002890Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-1" - 9A, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
1080709002891Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-1" - 10A, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
1180709002893Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-1" - 11A, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
1280709002894Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-1" - 12A, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
1380709002895Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-1" - 13A, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
1480709002892Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-1" - 14A, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
1580709002900Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-1" - 15A, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
1680709002899Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-1" - 16A, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
1780709002898Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-1" - 17A, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
1880709002897Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-1" - 18A, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
1980709002896Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-1" - 19A, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
2080709002905Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-1" - 20A, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
2180709002904Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-1" - 21A, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
2280709002903Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-1" - 22A, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
2380709002902Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-1" - 23A, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
2480709002901Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-1" - 24A, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
2580709002906Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-1" - 25A, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
2680709002909Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-1" - 26A, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
2780709002908Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-1" - 27A, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
2880709002907Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-1" - 28A, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
2980709002910Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-2" - 1B, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
3080709002911Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-2" - 2B, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
3180709002912Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-2" - 3B, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
3280709002913Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-2" - 4B, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
3380709002914Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-2" - 5B, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
3480709002915Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-2" - 6B, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
3580709002916Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-2" - 7B, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
3680709002917Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-2" - 8B, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
3780709002918Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-2" - 9B, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
3880709002919Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-2" - 10B, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
3980709002921Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-2" - 11B, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
4080709002922Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-2" - 12B, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
4180709002923Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-2" - 13B, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
4280709002920Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-2" - 14B, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
4380709002928Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-2" - 15B, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
4480709002927Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-2" - 16B, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
4580709002926Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-2" - 17B, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
4680709002925Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-2" - 18B, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
4780709002924Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-2" - 19B, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
4880709002933Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-2" - 20B, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
4980709002932Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-2" - 21B, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
5080709002931Dzīvokļa īpašums"Bērzavoti k-2" - 22B, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati