Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 6733 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
162010210098Zemes un būvju īpašums"Glābšanas stacija "Mārtiņsala"", Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Glābšanas stacija Mārtiņsala
262010330272Zemes un būvju īpašums"Grosmaņi", Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Grosmaņi
362010210030Zemes un būvju īpašums"Krāces", Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Krāces
462010210093Zemes un būvju īpašums"Mārtiņsalas kanāls", Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Mārtiņsalas kanāls
562010210028Zemes un būvju īpašums"Rumbas", Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Rumbas
662010280007Zemes un būvju īpašums"Ugunskapi", Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Ugunskapi
762010060039Zemes un būvju īpašums1905. gada iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
862010060042Zemes un būvju īpašums1905. gada iela 3, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: 1905.gada iela 3
962010090094Zemes un būvju īpašums1905. gada iela 4, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: 1905.gada iela 4
1062019001933Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 4 - 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
1162019002000Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 4 - 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
1262019002003Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 4 - 3, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
1362019002110Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 4 - 5, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
1462019003506Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 4 - 7, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
1562019001885Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 4 - 7A, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
1662019002469Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 4 - 8, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
1762019002179Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 4 - 9, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
1862019003485Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 4 - 10, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
1962019002285Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 4 - 11, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
2062010060028Zemes un būvju īpašums1905. gada iela 5, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
2162010090103Zemes un būvju īpašums1905. gada iela 6, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: 1905.gada iela 6
Citi nosaukumi: Kuldīgas Galvenā bibliotēka
2262010090102Zemes un būvju īpašums1905. gada iela 10, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: 1905. gada iela Nr.10
Citi nosaukumi: Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs
2362010090080Zemes un būvju īpašums1905. gada iela 12, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
2462019001254Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 12 - 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
2562019001480Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 12 - 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
2662019003499Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 12 - 3, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
2762019001682Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 12 - 4, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
2862019002658Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 12 - 5, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
2962019000975Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 12 - 6, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
3062010090081Zemes un būvju īpašums1905. gada iela 14, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: 1905. gada iela 14
3162019003492Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 14 - 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
3262019002812Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 14 - 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
3362019002922Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 14 - 3, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
3462019003488Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 14 - 4, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
3562019003489Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 14 - 5, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
3662019001051Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 14 - 6, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
3762019002813Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 14 - 7, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
3862019002814Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 14 - 8, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
3962019001052Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 14 - 9, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
4062010060097Zemes un būvju īpašums1905. gada iela 15, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: 1905.gada iela 15
4162010090125Zemes un būvju īpašums1905. gada iela 16, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: 1905.gada iela 16
4262010060053Zemes un būvju īpašums1905. gada iela 17, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: 1905.gada iela 17
4362019001099Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 17 - 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
4462019003311Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 17 - 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
4562019002740Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 17 - 3, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
4662019001100Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 17 - 4, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
4762019001101Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 17 - 5, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
4862019002741Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 17 - 6, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
4962019001102Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 17 - 7, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
5062019003239Dzīvokļa īpašums1905. gada iela 17 - 8, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".