Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 425 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180700080249Zemes un būvju īpašums"Adatas", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Adatas
280700082845Zemes un būvju īpašums"Adeles", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Adeles
380700080120Zemes un būvju īpašums"Agneši", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Agneši
480700070226Zemes un būvju īpašums"Akmentiņi", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Akmentiņi
580700081241Zemes un būvju īpašums"Alieņi", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Alieņi
680700080020Zemes un būvju īpašums"Apses", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Apses
780700081658Zemes un būvju īpašums"Asni", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Asni
880700081543Zemes un būvju īpašums"Avenāji", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Avenāji
980700082198Zemes un būvju īpašums"Benes", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Benes
1080700082777Zemes un būvju īpašums"Bērzloki", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bērzloki
1180700081152Zemes un būvju īpašums"Birzuļi", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Birzuļi
1280700083030Zemes un būvju īpašums"Blijas", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Blijas
1380700081159Zemes un būvju īpašums"Brāzmas", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Brāzmas
1480700071765Zemes un būvju īpašums"Brīnummežs", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
1580700082995Zemes un būvju īpašums"Brīvupes", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Brīvupes
1680700070878Zemes un būvju īpašums"Bucīši", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bucīši
1780700070034Zemes un būvju īpašums"Bulverķi", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bulverķi
1880700080150Zemes un būvju īpašums"Bunkas", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bunkas
1980700081715Zemes un būvju īpašums"Čiekuriņi", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Čiekuriņi
2080700070035Zemes un būvju īpašums"Ciekuriņi 2", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ciekuriņi - 2
2180700081449Zemes un būvju īpašums"Čubas", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Čubas
2280700080132Zemes un būvju īpašums"Dadzīši", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Dadzīši
2380700082200Zemes un būvju īpašums"Dināri", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Dināri
2480700070179Zemes un būvju īpašums"Dižlejas", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Dižlejas
2580700083001Zemes un būvju īpašums"Dižmundri", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Dižmundri
2680700082383Zemes un būvju īpašums"Dižpriedes", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Dižpriedes
2780700070591Zemes un būvju īpašums"Doliņi", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Doliņi
2880700070604Zemes un būvju īpašums"Dūdumi 1", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Dūdumi-1
2980700082949Zemes un būvju īpašums"Dumbri", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Dumbri
3080700071259Zemes un būvju īpašums"Dūnas", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Dūnas
3180700081503Zemes un būvju īpašums"Dziedoņi 1", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Dziedoņi 1
3280700080177Zemes un būvju īpašums"Dzintarliepas", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Dzintarliepas
3380700080490Zemes un būvju īpašums"Dzintarvilla", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Dzintari
3480700083012Zemes un būvju īpašums"Egelves", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Egelves
3580700081153Zemes un būvju īpašums"Egles 1", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Egles
3680700081869Zemes un būvju īpašums"Eriņi", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Eriņi
3780700081581Zemes un būvju īpašums"Gailumi", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
3880700080398Zemes un būvju īpašums"Govspēda", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Govspēda
3980700080937Zemes un būvju īpašums"Grodmaļi", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Grodmaļi
4080700081020Zemes un būvju īpašums"Grozi", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Grozi
4180700082844Zemes un būvju īpašums"Guntas", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Guntas
4280700081565Zemes un būvju īpašums"Ilūzijas", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ilūzijas
4380700082889Zemes un būvju īpašums"Interi", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Interi
4480700082982Zemes un būvju īpašums"Intules", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Intules
4580700082264Zemes un būvju īpašums"Jahtiņi", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Jahtiņi
4680700082044Zemes un būvju īpašums"Japiņi", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Japiņi
4780700071212Zemes un būvju īpašums"Jaundoliņi", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Jaundoliņi
4880700082201Zemes un būvju īpašums"Jaunkrītiņi", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Jaunkrītiņi
4980700080054Zemes un būvju īpašums"Jēkabsoni", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Jēkabsoni
5080700071258Zemes un būvju īpašums"Kaimiņi", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Kaimiņi
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati