Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 2202 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180680010052Zemes un būvju īpašums"Ābaidi", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
Nosaukums: Ābaidi
280685020011Būvju īpašums"Ābeļziedi", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
Nosaukums: Ābeļziedi
380680100255Zemes un būvju īpašums"Āboli", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144
480680020076Zemes un būvju īpašums"Āboliņi", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
Nosaukums: Āboliņi
580680010081Zemes un būvju īpašums"Āboltiņi", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
Nosaukums: Āboltiņi
Citi nosaukumi: Āboltiņi
680680070473Zemes un būvju īpašums"Āderes", Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144
Nosaukums: Āderes
780680010083Zemes un būvju īpašums"Airītes", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
Nosaukums: Airītes
880680020061Zemes un būvju īpašums"Akmeņi", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144
Nosaukums: Akmeņi
980680040028Zemes un būvju īpašums"Akmensdruvas", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
Nosaukums: Akmensdruvas
1080680070138Zemes un būvju īpašums"Akmentiņi", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144
Nosaukums: Akmentiņi
1180680070311Zemes un būvju īpašums"Aldiņi", Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144
Nosaukums: Aldiņi
1280680070312Zemes un būvju īpašums"Alksnāji", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144
Nosaukums: Alksnāji
1380680110042Zemes un būvju īpašums"Alkšņi", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2142
Nosaukums: Lojas iela 6
1480680030016Zemes un būvju īpašums"Amatas", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
Nosaukums: Amatas
Citi nosaukumi: Amatas
1580680080131Zemes un būvju īpašums"Amatnieki", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144
Nosaukums: Amatnieki
1680680020242Zemes un būvju īpašums"Amoli", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144
Nosaukums: Amoli
1780680070240Zemes un būvju īpašums"Amoliņi", Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144
Nosaukums: Amoliņi
1880680100111Zemes un būvju īpašums"Anceri", Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144
Nosaukums: Anceri
1980685100008Būvju īpašums"Anceri", Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144
Nosaukums: Rukas
2080680100069Zemes un būvju īpašums"Andiņas", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144
Nosaukums: Andiņas
2180680050079Zemes un būvju īpašums"Aniņas", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
Nosaukums: Aniņas
Citi nosaukumi: Aniņas
2280680100110Zemes un būvju īpašums"Apogi", Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144
2380680020384Zemes un būvju īpašums"Apsīši", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
Nosaukums: Apsīši
2480680090226Zemes un būvju īpašums"Arāji", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144
Nosaukums: Arāji
2580680010106Zemes un būvju īpašums"Āriņi", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
Nosaukums: Āriņi
2680685100045Būvju īpašums"Artēziskais urbums Sunīšos", Sunīši, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144
Nosaukums: Katlu māja Sunīšos
2780680090417Zemes un būvju īpašums"Asteres", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144
Nosaukums: Asteres
2880680050038Zemes un būvju īpašums"Ataugas", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
Nosaukums: Ataugas
2980680070303Zemes un būvju īpašums"Ataugas Raganā", Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144
Nosaukums: Ataugas
3080680080074Zemes un būvju īpašums"Ātes", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144
Nosaukums: Ātes
Citi nosaukumi: Ātes
3180680020093Zemes un būvju īpašums"Atpūtas", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
3280680030025Zemes un būvju īpašums"Atslēdznieki", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
Nosaukums: Atslēdznieki
3380680010099Zemes un būvju īpašums"Attekas", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
Nosaukums: Attekas
Citi nosaukumi: Zandarts
3480680070224Zemes un būvju īpašums"Atvases", Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144
Nosaukums: Atvases
3580680100025Zemes un būvju īpašums"Augšalmucas", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144
3680680040041Zemes un būvju īpašums"Auniškalni", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
Nosaukums: Auniškalni
Citi nosaukumi: Auniškalni
3780685040001Būvju īpašums"Auniškalni", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
Nosaukums: Auniškalni
Citi nosaukumi: Auniškalni
3880680050388Zemes un būvju īpašums"Ausekļi", Inciems, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
Nosaukums: Ausekļi
3980680070257Zemes un būvju īpašums"Ausekļi", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144
Nosaukums: Ausekļi
4080689000599Dzīvokļa īpašums"Ausekļi" - 1, Inciems, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
4180689000656Dzīvokļa īpašums"Ausekļi" - 2, Inciems, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
4280689000596Dzīvokļa īpašums"Ausekļi" - 3, Inciems, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
4380689000602Dzīvokļa īpašums"Ausekļi" - 4, Inciems, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
4480689000598Dzīvokļa īpašums"Ausekļi" - 5, Inciems, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
4580689000600Dzīvokļa īpašums"Ausekļi" - 6, Inciems, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
4680689000661Dzīvokļa īpašums"Ausekļi" - 7, Inciems, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
4780689000597Dzīvokļa īpašums"Ausekļi" - 8, Inciems, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
4880689000002Dzīvokļa īpašums"Ausekļi" - 9, Inciems, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
4980689000595Dzīvokļa īpašums"Ausekļi" - 10, Inciems, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
5080689000601Dzīvokļa īpašums"Ausekļi" - 11, Inciems, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
Īpašuma dati atjaunoti: 22.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".