Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Aizkraukles novads » Koknese » Parka iela » 15 » Dzīvokļi

1. - 50. no 56 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
132605130026Būvju īpašumsParka iela 15, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Parka iela 15
232609000403Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 1, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
332609000301Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 2, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
432609000102Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 3, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
532609000298Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 4, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
632609000621Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 5, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
732609000411Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 6, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
832609000300Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 7, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
932609000568Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 8, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1032609000097Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 9, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1132609000034Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 10, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1232609000098Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 11, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1332609000670Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 12, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1432609000035Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 13, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1532609000475Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 14, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1632609000079Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 15, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1732609000601Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 16, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1832609000356Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 17, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1932609000295Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 18, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2032609000294Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 19, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2132609000677Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 20, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2232609000184Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 21, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2332609000039Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 22, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2432609000564Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 23, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2532609000396Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 24, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2632609000297Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 25, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2732609000196Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 26, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2832609000622Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 27, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2932609000293Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 28, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3032609000421Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 29, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3132609000567Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 30, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3232609000296Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 31, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3332609000302Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 32, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3432609000142Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 33, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3532609000057Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 34, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3632609000304Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 35, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3732609000373Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 36, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3832609000516Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 37, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3932609000127Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 38, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4032609000429Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 39, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4132609000511Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 40, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4232609000602Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 41, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4332609000017Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 42, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4432609000552Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 43, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4532609000452Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 44, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4632609000141Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 45, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4732609000501Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 46, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4832609000410Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 47, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4932609000103Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 48, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
5032609000299Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 49, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Īpašuma dati atjaunoti: 18.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".