Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, apkaimes vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Aizkraukles novads » Koknese » Parka iela » Mājas

1. - 50. no 197 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
132600130359Zemes un būvju īpašumsParka iela 1, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Parka iela 1
232600130372Zemes un būvju īpašumsParka iela 1A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Parka iela 1a
332600130183Zemes un būvju īpašumsParka iela 2, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Parka iela 2
432600130334Zemes un būvju īpašumsParka iela 2A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Parka iela 2A
532600130373Zemes un būvju īpašumsParka iela 3, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Parka iela 3
632600130333Zemes un būvju īpašumsParka iela 4, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Parka iela 4
732600130506Zemes un būvju īpašumsParka iela 5, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
832605130042Būvju īpašumsParka iela 5, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Parka iela 5
932600130028Zemes un būvju īpašumsParka iela 6, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Parka iela 6
1032600130033Zemes un būvju īpašumsParka iela 6A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Parka iela 6A
1132600130374Zemes un būvju īpašumsParka iela 7, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Parka iela 7
1232600130349Zemes un būvju īpašumsParka iela 8, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Parka iela 8
1332600130014Zemes un būvju īpašumsParka iela 8A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Parka iela 8A
1432600130118Zemes un būvju īpašumsParka iela 9, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Parka iela 9
1532600130288Zemes un būvju īpašumsParka iela 10, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Parka iela 10
1632600130018Zemes un būvju īpašumsParka iela 11, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Parka iela 11
1732600130071Zemes un būvju īpašumsParka iela 13, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Parka iela 13
1832605130026Būvju īpašumsParka iela 15, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Parka iela 15
1932609000403Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 1, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2032609000301Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 2, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2132609000102Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 3, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2232609000298Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 4, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2332609000621Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 5, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2432609000411Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 6, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2532609000300Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 7, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2632609000568Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 8, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2732609000097Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 9, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2832609000034Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 10, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2932609000098Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 11, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3032609000670Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 12, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3132609000035Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 13, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3232609000475Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 14, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3332609000079Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 15, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3432609000601Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 16, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3532609000356Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 17, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3632609000295Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 18, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3732609000294Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 19, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3832609000677Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 20, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3932609000184Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 21, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4032609000039Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 22, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4132609000564Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 23, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4232609000396Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 24, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4332609000297Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 25, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4432609000196Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 26, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4532609000622Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 27, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4632609000293Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 28, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4732609000421Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 29, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4832609000567Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 30, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4932609000296Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 31, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
5032609000302Dzīvokļa īpašumsParka iela 15 - 32, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Īpašuma dati atjaunoti: 18.05.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati