Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 862 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180700070507Zemes un būvju īpašums"Aizupes", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Aizupes
280700040210Zemes un būvju īpašums"Akari", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Akari
380700070234Zemes un būvju īpašums"Ālantes", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ālantes
480700070300Zemes un būvju īpašums"Artēziskā aka 10", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Artēziskā aka Nr. 10
580700070873Zemes un būvju īpašums"Āzeni", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Āzeni
680700070589Zemes un būvju īpašums"Balti", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Balti
780700070929Zemes un būvju īpašums"Ceļmalītes", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ceļmalītes
880700070477Zemes un būvju īpašums"Gražuļi", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Gražuļi
980700070870Zemes un būvju īpašums"Hiacintes", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Hiacintes
1080700070915Zemes un būvju īpašums"Jāņamuiža", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Jāņamuiža
1180700071000Zemes un būvju īpašums"Jaunupes", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Jaunupes
1280700070859Zemes un būvju īpašums"Kazenes", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Kazenes
1380700070002Zemes un būvju īpašums"Korentes", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Korentes
1480700070875Zemes un būvju īpašums"Kubuliņi", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Kubuliņi
1580700070999Zemes un būvju īpašums"Lejasozoli", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Lejasozoli
1680700070834Zemes un būvju īpašums"Lēnerti", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Lēnerti
1780700070504Zemes un būvju īpašums"Liepzari", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Liepzari
1880700040008Zemes un būvju īpašums"Mazie Susuri", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Susuri
1980700070825Zemes un būvju īpašums"Mazkadiķi", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Mazkadiķi
2080700070478Zemes un būvju īpašums"Meleņi", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Meleņi
2180700070872Zemes un būvju īpašums"Mežmaliņas", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Mežmaliņas
2280700070294Zemes un būvju īpašums"Ozollejas", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ozollejas
2380700070612Zemes un būvju īpašums"Ozolzari", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ozolzari
2480700070222Zemes un būvju īpašums"Pauli", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Pauli
2580700070891Zemes un būvju īpašums"Pienenes", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Pienenes
2680700070290Zemes un būvju īpašums"Rāmaviņa", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Rāmaviņa
2780700070823Zemes un būvju īpašums"Riteņi", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Riteņi
2880700070857Zemes un būvju īpašums"Riteņi 1", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Riteņi-1
2980700070486Zemes un būvju īpašums"Romavas", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Romavas
3080700070592Zemes un būvju īpašums"Ronīši", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ronīši
3180700040004Zemes un būvju īpašums"Rūdolfa dīķis", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
3280700070292Zemes un būvju īpašums"Rudzāji", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Rudzāji
3380700070510Zemes un būvju īpašums"Rudzāji 1", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Rudzāji 1
3480709001437Dzīvokļa īpašums"Rudzāji 1" - 1, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
3580709002522Dzīvokļa īpašums"Rudzāji 1" - 3, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
3680709001871Dzīvokļa īpašums"Rudzāji 1" - 4, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
3780709002412Dzīvokļa īpašums"Rudzāji 1" - 5, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
3880709002785Dzīvokļa īpašums"Rudzāji 1" - 6, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
3980709002999Dzīvokļa īpašums"Rudzāji 1" - 7, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
4080709002523Dzīvokļa īpašums"Rudzāji 1" - 8, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
4180700070511Zemes un būvju īpašums"Rudzāji 2", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Rudzāji 2
4280709002524Dzīvokļa īpašums"Rudzāji 2" - 3, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
4380709001758Dzīvokļa īpašums"Rudzāji 2" - 4, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
4480709001584Dzīvokļa īpašums"Rudzāji 2" - 5, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
4580709002396Dzīvokļa īpašums"Rudzāji 2" - 6, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
4680709001980Dzīvokļa īpašums"Rudzāji 2" - 7, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
4780700070512Zemes un būvju īpašums"Rudzāji 3", Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Rudzāji 3
4880709002525Dzīvokļa īpašums"Rudzāji 3" - 1, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
4980709002092Dzīvokļa īpašums"Rudzāji 3" - 2, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
5080709001654Dzīvokļa īpašums"Rudzāji 3" - 3, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati