Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 128 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180700140002Zemes un būvju īpašums"Aizkalni", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Aizkalni
280700130097Zemes un būvju īpašums"Aizkraukļi", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Aizkraukļi
380700140105Zemes un būvju īpašums"Aļņi", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Aļņi
480700130065Zemes un būvju īpašums"Anemones", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
580700130123Zemes un būvju īpašums"Āpsīši", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Āpsīši
680700130083Zemes un būvju īpašums"Asari", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Asari
780709002389Dzīvokļa īpašums"Asari" - 1, Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
880709002393Dzīvokļa īpašums"Asari" - 2, Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
980709002390Dzīvokļa īpašums"Asari" - 3, Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
1080700140039Zemes un būvju īpašums"Ausmas", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausmas
1180700130009Zemes un būvju īpašums"Brasliņi", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Brasliņi
1280700130105Zemes un būvju īpašums"Brieži", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Brieži
1380700130023Zemes un būvju īpašums"Čapas", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Čapas
1480700140073Zemes un būvju īpašums"Cielavas", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Cielavas
1580700140022Zemes un būvju īpašums"Dāboli", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Dāboli
1680700130040Zemes un būvju īpašums"Dimanti", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Dimanti
1780700140096Zemes un būvju īpašums"Dižakmeņi", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
1880700130021Zemes un būvju īpašums"Dunduri", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Dunduri
1980700130032Zemes un būvju īpašums"Dunduri 1", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Dunduri 1
2080700130010Zemes un būvju īpašums"Dunduri 2", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Dunduri 2
2180700130120Zemes un būvju īpašums"Dzintargravas", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Dzintargravas
2280700130082Zemes un būvju īpašums"Džungļi", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Džungļi
2380700130131Zemes un būvju īpašums"Gurķi", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Gurķi
2480700140019Zemes un būvju īpašums"Irbītes", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Irbītes
2580700130148Zemes un būvju īpašums"Jaundimanti", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Jaundimanti
2680700130035Zemes un būvju īpašums"Jaunpriedāji", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Jaunpriedāji
2780700130016Zemes un būvju īpašums"Jaunpūces", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Jaunpūces
2880700130098Zemes un būvju īpašums"Juļķēni", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Juļķēni
2980700140028Zemes un būvju īpašums"Kalnbērzi", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Kalnbērzi
3080700140006Zemes un būvju īpašums"Krogzemji", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Krogzemji
3180700130109Zemes un būvju īpašums"Lankstiņi", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Lankstiņi
3280700140069Zemes un būvju īpašums"Lapiņas", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Lapiņas
3380700140052Zemes un būvju īpašums"Lazdumiķeļi", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Lazdu Miķeļi
3480700140029Zemes un būvju īpašums"Līcīši", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Līcīši
3580700130048Zemes un būvju īpašums"Lielbirzes", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Lielbirzes
3680700130043Zemes un būvju īpašums"Lielveisi", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Lielveisi
3780700130019Zemes un būvju īpašums"Mauriņi", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Mauriņi
3880700130002Zemes un būvju īpašums"Mazbērziņi", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Mazbērziņi
3980700130024Zemes un būvju īpašums"Mazpūkas", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Mazpūkas
4080700130022Zemes un būvju īpašums"Meža Mikas", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Meža Mikas
4180700140151Zemes un būvju īpašums"Mežozoli", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Mežozoli
4280700130132Zemes un būvju īpašums"Mikeni", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
4380700130046Zemes un būvju īpašums"Nomaļi", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Normaļi
4480700130025Zemes un būvju īpašums"Ozoliņi", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ozoliņi
4580700140134Zemes un būvju īpašums"Plakankrogs", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Plakankrogs
4680700140106Zemes un būvju īpašums"Pļavas", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Pļavas
4780700130004Zemes un būvju īpašums"Priedāji", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Priedāji
4880700130029Zemes un būvju īpašums"Prūši", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Prūši
4980700130027Zemes un būvju īpašums"Purviņi", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Purviņi
5080700130003Zemes un būvju īpašums"Purviņi 2", Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Purviņi-2
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati