Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 1791 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180700182063Zemes un būvju īpašums"Ausma", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: DKS "Ausma"
280700181968Zemes un būvju īpašums"Ausma 2", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: d/s Ausma Nr.2
380700181974Zemes un būvju īpašums"Ausma 3", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 3
480700181867Zemes un būvju īpašums"Ausma 4", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 4
580700182001Zemes un būvju īpašums"Ausma 5", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 5
680700180851Zemes un būvju īpašums"Ausma 6", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr.6
780700181880Zemes un būvju īpašums"Ausma 7", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: d/s Ausma Nr.7
880700181884Zemes un būvju īpašums"Ausma 8", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 8
980700181926Zemes un būvju īpašums"Ausma 9", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 9
1080700181908Zemes un būvju īpašums"Ausma 10", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 10
1180700180994Zemes un būvju īpašums"Ausma 11", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr.11
1280700180685Zemes un būvju īpašums"Ausma 12", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 12
1380700181983Zemes un būvju īpašums"Ausma 14", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 14
1480700181931Zemes un būvju īpašums"Ausma 15", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 15
1580700181930Zemes un būvju īpašums"Ausma 17", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 17
1680700181878Zemes un būvju īpašums"Ausma 18", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 18
1780700181860Zemes un būvju īpašums"Ausma 19", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: d/s Ausma Nr. 19
1880700181971Zemes un būvju īpašums"Ausma 20", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 20
1980700181959Zemes un būvju īpašums"Ausma 21", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 21
2080700182011Zemes un būvju īpašums"Ausma 22", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 22
2180700181961Zemes un būvju īpašums"Ausma 23", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
2280700180441Zemes un būvju īpašums"Ausma 24", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr.24/25
2380700181919Zemes un būvju īpašums"Ausma 26", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr.26
2480700181957Zemes un būvju īpašums"Ausma 28", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
2580700181881Zemes un būvju īpašums"Ausma 29", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: d/s Ausma Nr.29
2680700182002Zemes un būvju īpašums"Ausma 30", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 30
2780700181944Zemes un būvju īpašums"Ausma 31", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
2880700181962Zemes un būvju īpašums"Ausma 32", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
2980700181897Zemes un būvju īpašums"Ausma 33", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 33
3080700181911Zemes un būvju īpašums"Ausma 34", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 34
3180700181984Zemes un būvju īpašums"Ausma 35", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 35
3280700181966Zemes un būvju īpašums"Ausma 36", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: d/s Ausma-250 Nr.36
3380700181879Zemes un būvju īpašums"Ausma 37", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 37
3480700181985Zemes un būvju īpašums"Ausma 38", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 38
3580700181917Zemes un būvju īpašums"Ausma 39", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma 39
3680700181868Zemes un būvju īpašums"Ausma 40", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
3780700180987Zemes un būvju īpašums"Ausma 41", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 41
3880700181993Zemes un būvju īpašums"Ausma 42", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: d/s Ausma Nr.42
3980700181904Zemes un būvju īpašums"Ausma 43", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 43
4080700181875Zemes un būvju īpašums"Ausma 44", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 44
4180700181996Zemes un būvju īpašums"Ausma 45", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 45
4280700181952Zemes un būvju īpašums"Ausma 46", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 46
4380700181991Zemes un būvju īpašums"Ausma 47", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 47
4480700180687Zemes un būvju īpašums"Ausma 48", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 48
4580700180457Zemes un būvju īpašums"Ausma 49", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: d/s Ausma, Nr.49
4680700182007Zemes un būvju īpašums"Ausma 50", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 50
4780700182012Zemes un būvju īpašums"Ausma 51", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 51
4880700181950Zemes un būvju īpašums"Ausma 52", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 52
4980700181939Zemes un būvju īpašums"Ausma 53", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: Ausma Nr. 53
5080700181894Zemes un būvju īpašums"Ausma 55", Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2113
Nosaukums: d/s Ausma Nr.55
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati