Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 552 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
174560030126Zemes un būvju īpašums"Ābeles", Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
Nosaukums: Dzelzceļa māja 62. km
274560060050Zemes un būvju īpašums"Airītes", Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
Nosaukums: Airītes
Citi nosaukumi: Airītes
374565060022Būvju īpašums"Airītes", Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
Nosaukums: Airītes
Citi nosaukumi: Airītes
474560060657Zemes un būvju īpašums"Akācijas", Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
Nosaukums: Akācijas
574569000094Dzīvokļa īpašums"Akācijas" - 1, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
674569000095Dzīvokļa īpašums"Akācijas" - 2, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
774569000120Dzīvokļa īpašums"Akācijas" - 3, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
874569000161Dzīvokļa īpašums"Akācijas" - 4, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
974569000127Dzīvokļa īpašums"Akācijas" - 5, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
1074569000137Dzīvokļa īpašums"Akācijas" - 6, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
1174569000059Dzīvokļa īpašums"Akācijas" - 8, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
1274569000096Dzīvokļa īpašums"Akācijas" - 9, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
1374569000160Dzīvokļa īpašums"Akācijas" - 10, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
1474569000052Dzīvokļa īpašums"Akācijas" - 11, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
1574569000053Dzīvokļa īpašums"Akācijas" - 12, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
1674569000056Dzīvokļa īpašums"Akācijas" - 13, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
1774569000082Dzīvokļa īpašums"Akācijas" - 14, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
1874569000176Dzīvokļa īpašums"Akācijas" - 15, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
1974569000126Dzīvokļa īpašums"Akācijas" - 16, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
2074569000103Dzīvokļa īpašums"Akācijas" - 17, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
2174569000085Dzīvokļa īpašums"Akācijas" - 18, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
2274569000086Dzīvokļa īpašums"Akācijas" - 19, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
2374569000125Dzīvokļa īpašums"Akācijas" - 20, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
2474569000102Dzīvokļa īpašums"Akācijas" - 21, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
2574569000165Dzīvokļa īpašums"Akācijas" - 22, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
2674569000128Dzīvokļa īpašums"Akācijas" - 24, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
2774560060167Zemes un būvju īpašums"Akmentiņi", Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
Nosaukums: Akmentiņi
2874560030001Zemes un būvju īpašums"Aliņas", Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
Nosaukums: Aliņas
Citi nosaukumi: Aliņas
2974560070016Zemes un būvju īpašums"Aliņi", Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
Nosaukums: Aliņi
3074560060252Zemes un būvju īpašums"Amatnieki", Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
Nosaukums: Amatnieki
3174560060600Zemes un būvju īpašums"Apsēni", Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
Nosaukums: Apsēni
3274560060299Zemes un būvju īpašums"Apsītes", Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
Nosaukums: Apsītes
3374560060082Zemes un būvju īpašums"Apsolītā Zeme", Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
Nosaukums: Apsolītā Zeme
3474560060004Zemes un būvju īpašums"Arāji", Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
Nosaukums: Arāji
3574560060711Zemes un būvju īpašums"Ārēni", Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
Nosaukums: Ārēni
3674560050034Zemes un būvju īpašums"Āres", Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
Nosaukums: Āres
3774560060646Zemes un būvju īpašums"Atmodas", Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
Nosaukums: Atmodas
3874569000005Dzīvokļa īpašums"Atmodas" - 1, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
3974569000124Dzīvokļa īpašums"Atmodas" - 2, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
4074569000147Dzīvokļa īpašums"Atmodas" - 3, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
4174569000037Dzīvokļa īpašums"Atmodas" - 4, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
4274569000167Dzīvokļa īpašums"Atmodas" - 6, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
4374569000141Dzīvokļa īpašums"Atmodas" - 7, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
4474569000007Dzīvokļa īpašums"Atmodas" - 8, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
4574569000088Dzīvokļa īpašums"Atmodas" - 9, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
4674569000150Dzīvokļa īpašums"Atmodas" - 10, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
4774569000091Dzīvokļa īpašums"Atmodas" - 11, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
4874569000117Dzīvokļa īpašums"Atmodas" - 12, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
4974569000149Dzīvokļa īpašums"Atmodas" - 13, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
5074569000011Dzīvokļa īpašums"Atmodas" - 14, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
Īpašuma dati atjaunoti: 13.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".