Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 1546 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180700070347Zemes un būvju īpašums"Ādiņas 3", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ādiņas-3
280700010106Zemes un būvju īpašums"Agates", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Agates
380700050099Zemes un būvju īpašums"Akmeņsalas", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Akmeņsalas
480700050061Zemes un būvju īpašums"Alpi", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Alpi
580700050070Zemes un būvju īpašums"Alvaļi", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Alvaļi
680700050043Zemes un būvju īpašums"Atmodas", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Atmodas
780700050103Zemes un būvju īpašums"Augškundziņi", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Augškundziņi
880700070340Zemes un būvju īpašums"Avotiņi", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Avotiņi
980700070254Zemes un būvju īpašums"Avotnieki", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Avotnieki
1080700020459Zemes un būvju īpašums"Baltā roze", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
1180700010039Zemes un būvju īpašums"Bellas", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bellas
1280705010031Būvju īpašums"Bellas", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bellas
1380700070918Zemes un būvju īpašums"Bišudravas", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bišudravas
1480700050003Zemes un būvju īpašums"Blāzmas", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Blāzmas
Citi nosaukumi: Blāzmas
1580700010023Zemes un būvju īpašums"Brutuļi", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Brutuļi
1680700070930Zemes un būvju īpašums"Bružiki", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bružiki
1780700050140Zemes un būvju īpašums"Buiķi", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Buiķi
1880700050456Zemes un būvju īpašums"Bukši", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bukši
1980700070193Zemes un būvju īpašums"Celmiņi", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Celmiņi
2080700050030Zemes un būvju īpašums"Cerīnes", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Cerīnes
2180700070580Zemes un būvju īpašums"Dambas", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Dambas
2280700050267Zemes un būvju īpašums"Daugavgali", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Daugavgali
2380700020621Zemes un būvju īpašums"Daugavsētas", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Daugavsētas
2480700020009Zemes un būvju īpašums"Daugmaļi", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Daugmaļi
2580700020286Zemes un būvju īpašums"Dižozoli", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Dižozoli
2680700020290Zemes un būvju īpašums"Dižupes", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Dižupes
2780700050060Zemes un būvju īpašums"Dravas 1", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Dravas-1
2880700070440Zemes un būvju īpašums"Dūdumi 2", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Dūdumi 2
2980700070931Zemes un būvju īpašums"Dūjiņas", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Dūjiņas
3080700050118Zemes un būvju īpašums"Dzērves", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Dzērves
3180700070147Zemes un būvju īpašums"Gabri", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Gabri
3280700050051Zemes un būvju īpašums"Gabri 1", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Gabri 1
3380700050041Zemes un būvju īpašums"Gabri 2", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Gabri
3480700050123Zemes un būvju īpašums"Garkāni", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Garkāni
3580700050122Zemes un būvju īpašums"Ģipšustūra slēgtā TA", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: TP Nr.0264 CET
3680700070157Zemes un būvju īpašums"Graudiņi", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Graudiņi
3780700020283Zemes un būvju īpašums"Graži", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Graži
Citi nosaukumi: Graži
3880700010102Zemes un būvju īpašums"Intas", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Intas
3980700070106Zemes un būvju īpašums"Jaunbunkas", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Jaunbunkas
4080700050053Zemes un būvju īpašums"Jaunie Dzelzskalni", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Jaunie Dzelzkalni
4180700050017Zemes un būvju īpašums"Jaunpļavnieki", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Jaunpļavnieki
4280700020285Zemes un būvju īpašums"Jaunzariņi", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Jaunzariņi
4380700020003Zemes un būvju īpašums"Jaunzariņi 1", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Jaunzariņi-1
4480700050080Zemes un būvju īpašums"Kaļķu fabrika 1", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Kaļķu fabrika 1
4580709001609Dzīvokļa īpašums"Kaļķu fabrika 1" - 1, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
4680709002392Dzīvokļa īpašums"Kaļķu fabrika 1" - 2, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
4780709002566Dzīvokļa īpašums"Kaļķu fabrika 1" - 3, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
4880709001747Dzīvokļa īpašums"Kaļķu fabrika 1" - 4, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
4980709001746Dzīvokļa īpašums"Kaļķu fabrika 1" - 5, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
5080709001734Dzīvokļa īpašums"Kaļķu fabrika 1" - 6, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Kaļķu fabrika 1 dz. 6
Īpašuma dati atjaunoti: 13.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".