Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, apkaimes vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Valmieras novads » Valmiera » Kārļa Baumaņa iela » Mājas

1. - 50. no 198 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
196010012523Zemes un būvju īpašumsKārļa Baumaņa iela 1, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
Nosaukums: Kārļa Baumaņa iela 1
296010011807Zemes un būvju īpašumsKārļa Baumaņa iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
Nosaukums: Kārļa Baumaņa iela 2
396019001421Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 2 - 1, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
496019004485Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 2 - 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
596019006563Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 2 - 3, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
696019001208Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 2 - 4, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
796019007442Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 2 - 5, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
896019001897Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 2 - 6, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
996019001984Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 2 - 7, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
1096019004379Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 2 - 8, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
1196019002228Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 2 - 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
1296019005366Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 2 - 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
1396019003309Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 2 - 11, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
1496019001153Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 2 - 12, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
1596010010409Zemes un būvju īpašumsKārļa Baumaņa iela 3, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
Nosaukums: Kārļa Baumaņa iela 3
1696019002282Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 1, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
1796019004653Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
1896019007085Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 3, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
1996019004119Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 4, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
2096019003897Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 5, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
2196019000897Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 6, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
2296019003612Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 7, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
2396019001273Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 8, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
2496019002912Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
2596019004549Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
2696019004650Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 11, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
2796019003658Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 12, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
2896019004269Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 13, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
2996019004710Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 14, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
3096019002278Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 15, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
3196019007082Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 16, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
3296019004651Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 17, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
3396019004652Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 18, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
3496019000632Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 19, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
3596019005826Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 20, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
3696019002562Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 21, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
3796019000898Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 22, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
3896019004709Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 23, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
3996019000901Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 24, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
4096019007083Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 25, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
4196019004654Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 26, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
4296019003746Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 27, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
4396019000631Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 28, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
4496019001865Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 29, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
4596019002665Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 30, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
4696019007084Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 31, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
4796019004655Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 32, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
4896019003501Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 33, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
4996019004708Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 34, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
5096019004217Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 3 - 35, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
Īpašuma dati atjaunoti: 22.05.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati