Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, apkaimes vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 55 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
196015011705Būvju īpašumsKārļa Baumaņa iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
Nosaukums: Kārļa Baumaņa iela 9
296010011705Zemes un būvju īpašumsKārļa Baumaņa iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
Nosaukums: Kārļa Baumaņa iela 9
396019003196Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 1, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
496019002598Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
596019001852Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 3, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
696019006676Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 5, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
796019000462Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 6, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
896019006677Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 7, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
996019003654Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 8, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
1096019007659Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
1196019007660Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
1296019006674Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 11, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
1396019008351Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 12, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
1496019007876Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 13, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
1596019004288Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 14, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
1696019000656Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 15, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
1796019007114Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 16, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
1896019000920Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 18, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
1996019007115Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 20, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
2096019004150Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 21, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
2196019006795Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 22, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
2296019006703Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 23, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
2396019004400Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 24, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
2496019007116Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 25, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
2596019003752Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 26, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
2696019007117Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 27, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
2796019005263Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 28, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
2896019002625Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 29, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
2996019000018Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 30, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
3096019007692Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 32, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
3196019000921Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 33, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
3296019003068Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 34, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
3396019003518Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 35, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
3496019000203Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 36, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
3596019004138Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 37, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
3696019000204Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 38, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
3796019006675Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 39, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
3896019007118Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 40, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
3996019000922Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 41, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
4096019001608Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 42, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
4196019001255Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 44, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
4296019000923Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 45, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
4396019008452Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 46, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
4496019004521Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 47, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
4596019007119Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 48, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
4696019007120Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 49, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
4796019005280Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
4896019007121Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 51, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
4996019004008Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 52, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
5096019004431Dzīvokļa īpašumsKārļa Baumaņa iela 9 - 53, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Centrs
Īpašuma dati atjaunoti: 22.05.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati