Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 600 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
105000010805Zemes un būvju īpašumsDaugavpils
Apkaime: Esplanāde
205000010807Zemes un būvju īpašumsDaugavpils
Apkaime: Esplanāde
305000010806Zemes un būvju īpašumsDaugavpils
Apkaime: Esplanāde
405000010702Zemes un būvju īpašumsKandavas iela 1, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
Citi nosaukumi: Daugavpils universitātes sporta centrs
505005010030Būvju īpašumsKandavas iela 1A k-1, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
605000011036Zemes un būvju īpašumsKandavas iela 1A k-1, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
Nosaukums: garāža Nr.35
705005010028Būvju īpašumsKandavas iela 1A k-1, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
805005010043Būvju īpašumsKandavas iela 1A k-1, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
905000011001Zemes un būvju īpašumsKandavas iela 1A k-2, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
1005005010046Būvju īpašumsKandavas iela 1A k-2, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
1105000011009Zemes un būvju īpašumsKandavas iela 1A k-4, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
1205005010055Būvju īpašumsKandavas iela 1A k-4, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
1305005010052Būvju īpašumsKandavas iela 1A k-8, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
1405000011003Zemes un būvju īpašumsKandavas iela 1B, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
Nosaukums: Kandavas iela 1B
1505000011002Zemes un būvju īpašumsKandavas iela 1C, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
Nosaukums: Kandavas iela 1,sūk.stac."Kandavas"
1605005011004Būvju īpašumsKandavas iela 1C, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
Nosaukums: Kandavas iela 1
1705000010047Zemes un būvju īpašumsKandavas iela 1D, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
1805000011406Zemes un būvju īpašumsKandavas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
1905009024316Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 1, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
2005009006082Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 2, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
2105009021810Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 3, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
2205009032011Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 4, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
2305009012146Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 5, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
2405009002386Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 6, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
2505009024434Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 7, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
2605009019732Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 8, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
2705009022676Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 9, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
2805009003670Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 10, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
2905009024365Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 11, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
3005009031345Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 12, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
3105009031423Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 13, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
3205009024807Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 14, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
3305009005606Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 15, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
3405009021703Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 16, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
3505009023256Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 17, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
3605009032214Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 18, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
3705009021633Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 19, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
3805009018132Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 20, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
3905009021078Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 21, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
4005009026531Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 22, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
4105009023811Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 23, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
4205009030660Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 24, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
4305009031207Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 25, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
4405009024547Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 26, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
4505009019537Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 27, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
4605009018285Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 28, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
4705009004916Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 29, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
4805009032459Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 30, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
4905009022317Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 31, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
5005009008588Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 2 - 32, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".