Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Daugavpils » Kandavas iela » 7 » Dzīvokļi

1. - 50. no 54 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
105000010807Zemes un būvju īpašumsDaugavpils
Apkaime: Esplanāde
205000010808Zemes un būvju īpašumsKandavas iela 7, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
Nosaukums: Kandavas iela 7 un 9
305009026471Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 1, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
405009002939Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 2, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
505009003209Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 3, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
605009033419Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 4, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
705009002977Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 5, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
805009014546Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 6, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
905009033428Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 7, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
1005009029273Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 8, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
1105009024451Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 9, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
1205009002577Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 11, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
1305009002388Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 12, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
1405009002003Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 13, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
1505009031293Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 14, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
1605009002814Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 15, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
1705009033430Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 16, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
1805009031109Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 17, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
1905009026472Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 18, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
2005009001402Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 19, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
2105009001530Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 20, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
2205009001829Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 21, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
2305009022868Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 22, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
2405009003122Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 23, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
2505009036220Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 24, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
2605009009210Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 26, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
2705009002978Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 27, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
2805009017694Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 28, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
2905009002444Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 29, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
3005009008239Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 30, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
3105009002641Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 31, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
3205009010550Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 32, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
3305009002389Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 33, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
3405009007457Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 34, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
3505009001403Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 35, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
3605009026473Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 36, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
3705009033429Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 37, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
3805009002004Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 38, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
3905009009960Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 39, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
4005009022119Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 40, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
4105009026474Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 41, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
4205009000947Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 42, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
4305009007598Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 43, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
4405009001336Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 44, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
4505009030479Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 45, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
4605009001345Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 46, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
4705009019681Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 47, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
4805009024793Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 48, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
4905009001404Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 49, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
5005009015171Dzīvokļa īpašumsKandavas iela 7 - 50, Daugavpils, LV-5401
Apkaime: Esplanāde
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".