Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 934 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
170620110003Zemes un būvju īpašums"Ādami 1", Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Ādami 1
270620120124Zemes un būvju īpašums"Aiviekste 1", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekste 1
370620120121Zemes un būvju īpašums"Aiviekste 61", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
470620120122Zemes un būvju īpašums"Aiviekste 62A", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Citi nosaukumi: top!
570620120009Zemes un būvju īpašums"Aiviekste 67", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekste
670620120022Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes", Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes
770620120067Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes māja 1", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes māja 1
870629000100Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 1" - 1, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
970629000240Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 1" - 2, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
1070629000103Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 1" - 3, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
1170629000141Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 1" - 4, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
1270620120068Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes māja 2", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes māja 2
1370629000118Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 2" - 1, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
1470629000267Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 2" - 2, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
1570629000099Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 2" - 3, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
1670629000098Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 2" - 4, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
1770620120065Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes māja 4", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes māja 4
1870629000096Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 4" - 1, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
1970629000097Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 4" - 2, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
2070629000108Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 4" - 3, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
2170620120064Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes māja 5", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes māja 5
2270629000193Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 5" - 1, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
2370629000107Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 5" - 2, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
2470620120056Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes māja 7", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes māja 7
2570629000296Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 7" - 1, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
2670629000207Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 7" - 2, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
2770629000123Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 7" - 3, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
2870629000120Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 7" - 4, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
2970629000109Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 7" - 5, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
3070629000312Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 7" - 7, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
3170620120054Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes māja 8", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes māja 8
3270629000056Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 8" - 1, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
3370629000048Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 8" - 2, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
3470620120080Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes māja 9", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes māja 9
3570629000050Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 9" - 1, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
3670629000049Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 9" - 2, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes māja 9
3770620120055Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes māja 10", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
3870629000051Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 10" - 1, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
3970629000352Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 10" - 3, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
4070629000370Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 10" - 4, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
4170620120063Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes māja 12", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes māja 12
4270629000248Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 12", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
4370629000046Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 12" - 1, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
4470629000288Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 12" - 2, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
4570620120075Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes māja 13", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes māja 13
4670620120076Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes māja 14", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes māja 14
4770620120082Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes māja 17", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes māja 17
4870629000068Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 17" - 1, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
4970629000065Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 17" - 2, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
5070620120053Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes māja 18", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes māja 18
Īpašuma dati atjaunoti: 13.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".