Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 971 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180520070633Zemes un būvju īpašums"22. km dzīvojamā māja", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: 22. km dzīvojamā māja
280529000585Dzīvokļa īpašums"22. km dzīvojamā māja" - 1, Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: 22. km dzīvojamā māja dz.1
380529000582Dzīvokļa īpašums"22. km dzīvojamā māja" - 2, Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
480520070190Zemes un būvju īpašums"Aizupes 1", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Aizupes 1
580520070333Zemes un būvju īpašums"Aizupes 2", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Aizupes - 2
680520070523Zemes un būvju īpašums"Āmeri", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Āmeri
780525070609Būvju īpašums"Ārstes", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Ārstes
880520070371Zemes un būvju īpašums"Ārstes", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Ārstes-2
980520070196Zemes un būvju īpašums"Bērzkalni", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Bērzkalni
1080520070533Zemes un būvju īpašums"Censoņi", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Censoņi
1180520070206Zemes un būvju īpašums"Cieceres", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Cieceres
1280520070275Zemes un būvju īpašums"Elkšņi", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Elkšņi-1
Citi nosaukumi: Elkšņi
1380520070587Zemes un būvju īpašums"Jasmīni", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Jasmīni
1480520070259Zemes un būvju īpašums"Jaunlauri", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Jaunlauri
1580520070638Zemes un būvju īpašums"Jaunsudrabiņi", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Jaunsudrabiņi
1680520070547Zemes un būvju īpašums"Knipska 1", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Knipska-1
Citi nosaukumi: Knipska 1
1780525070547Būvju īpašums"Knipska 1", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Knipska-1
Citi nosaukumi: Knipska 1
1880520070714Zemes un būvju īpašums"Knipska 2", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Knipska-2
1980520070715Zemes un būvju īpašums"Knipska 3", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Knipska-3
2080520070727Zemes un būvju īpašums"Lāsmas", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Lāsmas
2180520070260Zemes un būvju īpašums"Lauriņi", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Lauriņi
2280520070823Zemes un būvju īpašums"Lielozoli", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Ganmalas
2380520070852Zemes un būvju īpašums"Lūsīši", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Lūsīši
2480520070582Zemes un būvju īpašums"Mazbērzi", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Mazbērzi
2580520070162Zemes un būvju īpašums"Mežvidi", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Mežvidi
Citi nosaukumi: Mežvidi
2680520070728Zemes un būvju īpašums"Niluņi", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Niluņi
2780520070535Zemes un būvju īpašums"Odziņas", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
2880520070831Zemes un būvju īpašums"Priedāji", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Priedāji
2980520070195Zemes un būvju īpašums"Sāres", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Sāres
3080520070217Zemes un būvju īpašums"Sējas", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Sējas
3180520070522Zemes un būvju īpašums"Straumkalni", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Straumkalni
3280520070295Zemes un būvju īpašums"Virši", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Virši
3380520070147Zemes un būvju īpašumsĀdažu novads
Nosaukums: Kalngale Nr. 31
3480520070287Zemes un būvju īpašumsĀdažu novads
Nosaukums: Pumpuri
3580520070322Zemes un būvju īpašumsĀdažu novads
Nosaukums: Veclapsiņas
3680520070622Zemes un būvju īpašumsĀdažu novads
3780525070583Būvju īpašumsĀdažu novads
Nosaukums: Cīruļu iela 12
3880520070172Zemes un būvju īpašumsĀdažu novads
3980520070247Zemes un būvju īpašumsĀdažu novads
Nosaukums: Kārkli
4080520070433Zemes un būvju īpašumsĀdažu novads
Nosaukums: Paipalu iela 23
4180520070614Zemes un būvju īpašumsĀdažu novads
4280520070006Zemes un būvju īpašumsĀdažu novads
Nosaukums: Paipalu iela 2
4380520070064Zemes un būvju īpašumsĀdažu novads
Nosaukums: Kalngale Nr 122
4480520070086Zemes un būvju īpašumsĀdažu novads
Nosaukums: Kalngale Nr. 160
4580520070321Zemes un būvju īpašumsĀdažu novads
4680520070435Zemes un būvju īpašumsĀdažu novads
4780520080483Zemes un būvju īpašumsĀdažu novads
4880520070204Zemes un būvju īpašumsĀdažu novads
Nosaukums: Baltgalvji
4980520070379Zemes un būvju īpašumsĀdažu novads
5080520070478Zemes un būvju īpašumsĀdažu novads
Nosaukums: Katlapi-1
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".