Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, apkaimes vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 1666 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
154310020176Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 1", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1.masīva koplietošanas zemes gab. Nr.1
254310020356Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 5", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1.masīvs 5
354310020324Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 6", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1. masīvs 6
454310020322Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 8", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1. masīvs 8
554310020327Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 9", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1.masīva augļu dārzs Nr.9
654310020330Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 10", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1.masīva augļu dārzs Nr.10
754310020342Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 11", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1. masīvs 11
854310020341Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 12", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1. masīvs 12
954310020491Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 13", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1.masīvs 13
1054310020325Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 14", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1.masīva augļu dārzs Nr.14
1154310020331Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 15", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1. masīvs 15
1254310020340Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 16", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1.masīva augļu dārzs Nr.16
1354310020333Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 17", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1. masīvs 17
1454310020329Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 18", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1.masīva augļu dārzs Nr.18
1554310020332Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 19", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1.masīvs 19
1654310020328Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 20A", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1. masīvs 20A
1754310020307Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 21", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1.masīvs 21
1854310020315Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 22", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1. masīvs 22
1954310020318Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 23", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1. masīvs 23
2054310020317Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 25", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1.masīva augļu dārzs Nr.25
2154310020344Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 26", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1. masīvs 26
2254310020319Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 27", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1. masīvs 27
2354310020316Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 28", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1. masīvs 28
2454310020278Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 29", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1. masīvs 29
2554310020281Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 30", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1. masīvs 30
2654310020282Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 31", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1. masīvs 31
2754310020651Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 32", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1. masīvs 32
2854310020353Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 33", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1.masīva augļu dārzs Nr.33
2954310020228Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 34", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1.masīvs 34
3054310020311Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 34A", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1.masīva augļu dārzs Nr.34A
3154310020178Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 35", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1.masīva augļu dārzs Nr.35
3254310020310Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 36", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1.masīva augļu dārzs Nr.36
3354310020180Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 37", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1.masīva augļu dārzs Nr.37
3454310020274Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 38", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1. masīvs 38
3554310020321Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 39", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1. masīvs 39
3654310020270Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 40", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1.masīvs 40
3754310020271Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 41", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1. masīvs 41
3854310020272Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 42", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1.masīvs 42
3954310020273Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 43", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1. masīvs 43
4054310020268Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 45", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1. masīvs 45
4154310020265Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 47", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1.masīva augļu dārzs Nr.47
4254310020263Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 48", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1. masīvs 48
4354310020276Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 49", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1. masīvs 49
4454310020250Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 51", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1.masīva augļu dārzs Nr.51
4554310020251Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 52", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1.masīva augļu dārzs Nr.52
4654310020347Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 53", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1.masīvs 53
4754310020343Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 54", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1.masīvs 54
4854310020345Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 55", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1.masīvs 55
4954310020346Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 56", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1. masīvs 56
5054310020300Zemes un būvju īpašums"1. masīvs 57", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016
Nosaukums: 1. masīvs 57
Īpašuma dati atjaunoti: 10.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap