Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 212 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101005920285Būvju īpašumsKaivas iela 50 k-1, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
201009257449Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 1D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
301009257450Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 2D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
401009257451Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 3D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
501009257452Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 4D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
601009257453Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 5D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
701009257454Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 6D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
801009257455Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 7D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
901009257456Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 8D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1001009257457Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 9D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1101009257458Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 10D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1201009257459Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 11D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1301009257460Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 12D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1401009257461Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 13D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1501009257462Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 14D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1601009257463Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 15D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1701009257464Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 16D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1801009257465Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 17D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1901009257466Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 18D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2001009257467Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 19D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2101009257468Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 20D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2201009257469Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 21D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2301009257470Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 22D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2401009257471Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 23D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2501009257472Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 24D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2601009257473Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 25D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2701009257474Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 26D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2801009257475Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 27D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2901009257476Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 28D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3001009257477Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 29D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3101009257478Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 30D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3201009257479Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 31D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3301009257480Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 32D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3401009257481Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 33D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3501009257482Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 34D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3601009257483Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 35D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3701009257484Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 36D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3801009257485Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 37D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3901009257486Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 38D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4001009257487Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 39D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4101009257488Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 40D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4201009257489Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 41D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4301009257490Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 42D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4401009257491Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 43D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4501009257492Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 44D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4601009257493Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 45D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4701009257494Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 46D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4801009257495Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 47D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4901009257496Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 48D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
5001009257497Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 50 k-1 - 49D, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati