Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Kaivas iela » 33 k-2 » Dzīvokļi

1. - 50. no 132 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101000920540Zemes un būvju īpašumsKaivas iela 33 k-1, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
201009243291Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 1, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
301009243347Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 1A, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
401009243292Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 2, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
501009243293Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 3, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
601009243294Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 4, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
701009243295Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 5, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
801009243296Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 6, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
901009243297Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 7, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1001009243298Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 8, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1101009243299Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 9, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1201009243300Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 10, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1301009243301Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 11, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1401009243302Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 12, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1501009243303Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 13, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1601009243304Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 14, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1701009243305Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 15, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1801009243306Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 16, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1901009243307Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 17, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2001009243308Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 18, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2101009243309Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 19, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2201009243310Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 20, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2301009243311Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 21, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2401009243312Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 22, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2501009243313Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 23, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2601009243314Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 24, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2701009243315Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 25, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2801009243316Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 26, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2901009243317Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 27, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3001009243318Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 28, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3101009243319Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 29, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3201009243320Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 30, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3301009243321Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 31, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3401009243322Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 32, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3501009243323Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 33, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3601009243324Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 34, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3701009243325Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 35, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3801009243326Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 36, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3901009243327Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 37, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4001009243328Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 38, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4101009243329Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 39, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4201009243330Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 40, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4301009243331Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 41, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4401009243332Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 42, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4501009243333Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 43, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4601009243334Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 44, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4701009243335Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 45, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4801009243336Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 46, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4901009243337Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 47, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
5001009243338Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 33 k-1 - 48, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati