Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Kaivas iela » 31 k-2 » Dzīvokļi

1. - 50. no 131 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101000922577Zemes un būvju īpašumsKaivas iela 31 k-1, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
201009245933Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 1, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
301009245963Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 1A, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
401009245934Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 2, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
501009245935Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 3, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
601009245936Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 4, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
701009245937Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 5, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
801009245938Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 6, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
901009245939Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 7, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1001009245940Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 8, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1101009245941Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 9, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1201009245942Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 10, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1301009245943Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 11, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1401009245944Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 12, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1501009245945Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 13, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1601009245946Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 14, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1701009245947Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 15, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1801009245948Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 16, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
1901009245949Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 17, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2001009245950Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 18, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2101009245951Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 19, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2201009245952Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 20, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2301009245953Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 21, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2401009245954Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 22, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2501009245955Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 23, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2601009245956Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 24, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2701009245957Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 25, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2801009245958Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 26, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
2901009245959Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 27, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3001009245960Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 28, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3101009245961Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 29, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3201009245962Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-1 - 30, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3301009245964Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-2 - 31, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3401009245994Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-2 - 31A, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3501009245965Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-2 - 32, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3601009245966Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-2 - 33, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3701009245967Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-2 - 34, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3801009245968Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-2 - 35, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
3901009245969Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-2 - 36, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4001009245970Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-2 - 37, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4101009245971Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-2 - 38, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4201009245972Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-2 - 39, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4301009245973Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-2 - 40, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4401009245974Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-2 - 41, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4501009245975Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-2 - 42, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4601009245976Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-2 - 43, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4701009245977Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-2 - 44, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4801009245978Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-2 - 45, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
4901009245979Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-2 - 46, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
5001009245980Dzīvokļa īpašumsKaivas iela 31 k-2 - 47, Rīga, LV-1021
Apkaime: Dreiliņi
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati