Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, apkaimes vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 93 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
154900010080Zemes un būvju īpašums"Jaunsīļi", Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Nosaukums: Jaunsīļi
254900010009Zemes un būvju īpašumsEzera iela 4, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Nosaukums: Ezerkalni
354900010001Zemes un būvju īpašumsJelgavas novads
Nosaukums: Jaunpumpuri
454900010106Zemes un būvju īpašumsJelgavas novads
Nosaukums: Atvasītes
554900010133Zemes un būvju īpašumsJelgavas novads
Nosaukums: Pasta māja
654900010141Zemes un būvju īpašumsJelgavas novads
Nosaukums: Cerības
754900010026Zemes un būvju īpašumsLielmuskuļu iela 1, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Nosaukums: Ziedkalnes ūdenstornis
854900010284Zemes un būvju īpašumsLielmuskuļu iela 4, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Nosaukums: Ziedkalnes kūtiņas
954900010185Zemes un būvju īpašumsZiedkalnes iela 2, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Nosaukums: Stūrakmeņi
1054900010150Zemes un būvju īpašumsZiedkalnes iela 7, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Nosaukums: Veldzes
1154900010144Zemes un būvju īpašumsZiedkalnes iela 9, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Nosaukums: Muskatieri
1254900010148Zemes un būvju īpašumsZiedkalnes iela 11, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Nosaukums: Driksnas
1354900010010Zemes un būvju īpašumsZiedkalnes iela 12, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Nosaukums: Lāstekas
1454900010104Zemes un būvju īpašumsZiedkalnes iela 17, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Nosaukums: Lazdiņas
1554900010103Zemes un būvju īpašumsZiedkalnes iela 19, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Nosaukums: Lāsītes
1654900010102Zemes un būvju īpašumsZiedkalnes iela 21, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Nosaukums: Vēsmas
1754900010183Zemes un būvju īpašumsZiedkalnes iela 22, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Nosaukums: Bārbeles
1854909000142Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 22 - 1, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
1954909000151Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 22 - 3, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
2054909000157Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 22 - 5, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
2154909000021Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 22 - 9, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
2254909000039Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 22 - 10, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
2354909000163Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 22 - 11, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
2454909000011Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 22 - 13, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
2554909000159Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 22 - 14, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
2654909000133Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 22 - 15, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
2754909000182Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 22 - 16, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
2854909000043Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 22 - 17, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
2954900010054Zemes un būvju īpašumsZiedkalnes iela 23, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Nosaukums: Smaidas
3054900010205Zemes un būvju īpašumsZiedkalnes iela 26, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Nosaukums: Papardes
3154909000018Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 26 - 2, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
3254909000112Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 26 - 3, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
3354909000002Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 26 - 4, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
3454909000210Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 26 - 6, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
3554909000207Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 26 - 7, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
3654909000132Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 26 - 8, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
3754909000117Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 26 - 9, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
3854909000019Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 26 - 10, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
3954909000108Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 26 - 11, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
4054909000148Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 26 - 12, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
4154909000177Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 26 - 13, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
4254909000173Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 26 - 14, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
4354909000050Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 26 - 16, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
4454909000131Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 26 - 17, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
4554909000178Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 26 - 19, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
4654909000179Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 26 - 20, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
4754909000172Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 26 - 21, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
4854909000174Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 26 - 22, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
4954909000118Dzīvokļa īpašumsZiedkalnes iela 26 - 24, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
5054900010101Zemes un būvju īpašumsZiedkalnes iela 27, Ziedkalne, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Nosaukums: Īkšķīši
Īpašuma dati atjaunoti: 22.05.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati