Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 164 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
154900030141Zemes un būvju īpašumsAustrumu iela 3, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Nosaukums: Jaunstrautiņi
254900030193Zemes un būvju īpašumsAustrumu iela 5, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Nosaukums: Austrumu iela 5
354909000049Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 5 - 1, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
454909000062Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 5 - 2, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
554909000095Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 5 - 3, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
654909000041Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 5 - 4, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
754909000161Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 5 - 6, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
854909000063Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 5 - 7, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
954909000064Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 5 - 8, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
1054909000065Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 5 - 9, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
1154909000044Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 5 - 10, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
1254909000109Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 5 - 11, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
1354909000037Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 5 - 12, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
1454905030193Būvju īpašumsAustrumu iela 5A, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Nosaukums: Austrumu iela 5A
1554900030194Zemes un būvju īpašumsAustrumu iela 7, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Nosaukums: Austrumu iela 7
1654909000135Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 7 - 1, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
1754909000162Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 7 - 2, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
1854909000105Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 7 - 3, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
1954909000059Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 7 - 4, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
2054909000008Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 7 - 5, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
2154909000144Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 7 - 6, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
2254909000038Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 7 - 7, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
2354909000040Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 7 - 8, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
2454909000060Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 7 - 9, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
2554909000154Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 7 - 10, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
2654909000156Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 7 - 11, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
2754909000061Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 7 - 12, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
2854900030195Zemes un būvju īpašumsAustrumu iela 9, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Nosaukums: Austrumu iela 9
2954909000020Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 9 - 1, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
3054909000045Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 9 - 2, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
3154909000030Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 9 - 3, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
3254909000052Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 9 - 4, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
3354909000053Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 9 - 5, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
3454909000003Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 9 - 6, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
3554909000054Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 9 - 7, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
3654909000055Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 9 - 8, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
3754909000031Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 9 - 9, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
3854909000029Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 9 - 10, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
3954909000101Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 9 - 11, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
4054909000006Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 9 - 12, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
4154909000056Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 9 - 13, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
4254909000057Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 9 - 15, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
4354909000058Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 9 - 16, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
4454900030161Zemes un būvju īpašumsAustrumu iela 10, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Nosaukums: Saktas
4554900030196Zemes un būvju īpašumsAustrumu iela 11, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Nosaukums: Austrumu iela 11
4654909000126Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 11 - 1, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
4754909000119Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 11 - 2, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
4854909000114Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 11 - 3, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
4954909000181Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 11 - 4, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
5054909000138Dzīvokļa īpašumsAustrumu iela 11 - 5, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Īpašuma dati atjaunoti: 13.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".