Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 2131 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
154665010005Būvju īpašums"Aizupes 1", Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
Nosaukums: Aizupes 1
254665010006Būvju īpašums"Aizupes 2", Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
Nosaukums: Aizupes 2
354669000892Dzīvokļa īpašums"Aizupes 2" - 1, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
454669000890Dzīvokļa īpašums"Aizupes 2" - 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
554669000891Dzīvokļa īpašums"Aizupes 2" - 3, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
654669000199Dzīvokļa īpašums"Aizupes 2" - 4, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
754665010007Būvju īpašums"Aizupes 3", Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
Nosaukums: Aizupes 3
854669000088Dzīvokļa īpašums"Aizupes 3" - 1, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
954669000674Dzīvokļa īpašums"Aizupes 3" - 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
1054669000078Dzīvokļa īpašums"Aizupes 3" - 3, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
1154669000886Dzīvokļa īpašums"Aizupes 3" - 4, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
1254665010008Būvju īpašums"Aizupes 4", Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
Nosaukums: Aizupes 4
1354669000015Dzīvokļa īpašums"Aizupes 4" - 1, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
1454669000416Dzīvokļa īpašums"Aizupes 4" - 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
1554669000031Dzīvokļa īpašums"Aizupes 4" - 3, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
1654669000336Dzīvokļa īpašums"Aizupes 4" - 4, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
1754669000558Dzīvokļa īpašums"Aizupes 4" - 5, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
1854669000030Dzīvokļa īpašums"Aizupes 4" - 6, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
1954669000946Dzīvokļa īpašums"Aizupes 4" - 7, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
2054669000369Dzīvokļa īpašums"Aizupes 4" - 8, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
2154665010009Būvju īpašums"Aizupes 5", Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
Nosaukums: Aizupes 5
2254669000248Dzīvokļa īpašums"Aizupes 5" - 1, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
2354669000074Dzīvokļa īpašums"Aizupes 5" - 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
2454669000244Dzīvokļa īpašums"Aizupes 5" - 3, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
2554669000222Dzīvokļa īpašums"Aizupes 5" - 4, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
2654669000044Dzīvokļa īpašums"Aizupes 5" - 5, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
2754669000021Dzīvokļa īpašums"Aizupes 5" - 6, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
2854669000064Dzīvokļa īpašums"Aizupes 5" - 7, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
2954669000738Dzīvokļa īpašums"Aizupes 5" - 8, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
3054669000749Dzīvokļa īpašums"Aizupes 5" - 9, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
3154669000559Dzīvokļa īpašums"Aizupes 5" - 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
3254669000123Dzīvokļa īpašums"Aizupes 5" - 11, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
3354669000202Dzīvokļa īpašums"Aizupes 5" - 12, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
3454660010005Zemes un būvju īpašums"Aizupes 6", Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
Nosaukums: Aizupes 6
3554660010003Zemes un būvju īpašums"Aizupes 7", Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
Nosaukums: Aizupes 7
3654660010002Zemes un būvju īpašums"Aizupes 8", Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
Nosaukums: Aizupes-8
3754660010004Zemes un būvju īpašums"Aizupes 9", Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
Nosaukums: Aizupes 9
3854660010701Zemes un būvju īpašums"Aizupes 79", Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
Nosaukums: Aizupes 79
3954669000772Dzīvokļa īpašums"Aizupes 79", Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
Nosaukums: Aizupes-79 gar.2
4054669000774Dzīvokļa īpašums"Aizupes 79", Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
Nosaukums: Aizupes-79 gar.15
4154669000773Dzīvokļa īpašums"Aizupes 79", Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
Nosaukums: Aizupes-79 gar.13/14
4254660010789Zemes un būvju īpašums"Akas laukums", Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
Nosaukums: Akas laukums
4354660010318Zemes un būvju īpašums"Akmeņgrauži", Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
Nosaukums: Akmeņgrauži
Citi nosaukumi: Akmeņgrauži
4454660011075Zemes un būvju īpašums"Anči", Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
Nosaukums: Anči
4554660010242Zemes un būvju īpašums"Atvari", Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
Nosaukums: Atvari
4654660010898Zemes un būvju īpašums"Dālderi", Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3004
Nosaukums: Dālderi
4754660010333Zemes un būvju īpašums"Dārznieki", Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
Nosaukums: Dārznieki
4854660010261Zemes un būvju īpašums"Dumbrāji", Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
Nosaukums: Dumbrāji
4954660010764Zemes un būvju īpašums"Eglaine", Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
Nosaukums: Eglaine
5054669000147Dzīvokļa īpašums"Eglaine" - 1, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".