Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 830 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
154620100629Zemes un būvju īpašums"Agro 1", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Agro Nr.1
254620100735Zemes un būvju īpašums"Agro 2", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Agro Nr.2
354620100589Zemes un būvju īpašums"Agro 3", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Agro Nr.3
454620100590Zemes un būvju īpašums"Agro 5", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Agro Nr.5
554620100630Zemes un būvju īpašums"Agro 7", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Debesis
654620100591Zemes un būvju īpašums"Agro 9", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Agro Nr.9
754620100633Zemes un būvju īpašums"Agro 11", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Agro Nr.11
854620100588Zemes un būvju īpašums"Agro 13", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Agro Nr.13
954620100634Zemes un būvju īpašums"Agro 14", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Agro Nr.14
1054620100635Zemes un būvju īpašums"Agro 15", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: d/s "Agro" Nr.15
1154620100637Zemes un būvju īpašums"Agro 18", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Agro Nr.18
1254620100614Zemes un būvju īpašums"Agro 20", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Agro Nr.20
1354620100626Zemes un būvju īpašums"Agro 22", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Agro 22
1454620100616Zemes un būvju īpašums"Agro 23", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Agro Nr.23
1554620100594Zemes un būvju īpašums"Agro 27", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Agro Nr.27
1654620100595Zemes un būvju īpašums"Agro 28", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Agro Nr.28
1754620100618Zemes un būvju īpašums"Agro 30", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Agro Nr.30
1854620100593Zemes un būvju īpašums"Agro 31", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Agro 31
1954620100619Zemes un būvju īpašums"Agro 32", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Agro Nr.32
2054620100620Zemes un būvju īpašums"Agro 33", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Agro Nr.33
2154620100621Zemes un būvju īpašums"Agro 34", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Agro Nr.34
2254620100622Zemes un būvju īpašums"Agro 35", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Agro Nr.35
2354620100623Zemes un būvju īpašums"Agro 36", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Agro 36
2454620100741Zemes un būvju īpašums"Agro 39", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Agro Nr.39
2554620100592Zemes un būvju īpašums"Agro 41", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Agro Nr.41
2654620100615Zemes un būvju īpašums"Agro 42", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Agro Nr.42
2754620100743Zemes un būvju īpašums"Agro 44", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Agro Nr.44
2854620100625Zemes un būvju īpašums"Aizvēji", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Aizvēji
2954620100258Zemes un būvju īpašums"Āres", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Āres
3054620100405Zemes un būvju īpašums"Āres 2", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Āres-2
3154620100544Zemes un būvju īpašums"Austrumi", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Austrumi
3254620100530Zemes un būvju īpašums"Baranovski", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Grīva-2 Nr.24
3354620100516Zemes un būvju īpašums"Birzes", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Birzes
3454620100058Zemes un būvju īpašums"Blāzmas", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: d/s "Ziedonis" Nr.84
3554620100006Zemes un būvju īpašums"Branti", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Branti
3654620100917Zemes un būvju īpašums"Brieži", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Brieži
3754629000302Dzīvokļa īpašums"Brieži" - 1, Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
3854629000398Dzīvokļa īpašums"Brieži" - 2, Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
3954629000399Dzīvokļa īpašums"Brieži" - 3, Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
4054629000396Dzīvokļa īpašums"Brieži" - 4, Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
4154629000146Dzīvokļa īpašums"Brieži" - 5, Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
4254629000125Dzīvokļa īpašums"Brieži" - 6, Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
4354629000149Dzīvokļa īpašums"Brieži" - 7, Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
4454629000395Dzīvokļa īpašums"Brieži" - 8, Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
4554620100153Zemes un būvju īpašums"Čiepas", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Čiepas
4654620100826Zemes un būvju īpašums"Dāliju māja", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Ziedonis Nr.57B
4754620100664Zemes un būvju īpašums"Dreimaņi", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Dreimaņi
4854620100075Zemes un būvju īpašums"Elfi", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Elfi
4954620100223Zemes un būvju īpašums"Ernesti", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Ernesti
5054625100004Būvju īpašums"Gulbji", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
Nosaukums: Gulbji
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".