Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 459 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
154625060014Būvju īpašums"Bites tornis", Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
Nosaukums: Bites tornis
254620060276Zemes un būvju īpašums"Papeles", Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
Nosaukums: Papeles
Citi nosaukumi: Papeles
354620060283Zemes un būvju īpašums"Rentes", Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
Nosaukums: Rentes
Citi nosaukumi: Rentes
454625060018Būvju īpašums"Suži", Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
Citi nosaukumi: Suži
554620060186Zemes un būvju īpašums"Suži", Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
Nosaukums: Suži
Citi nosaukumi: Suži
654620060035Zemes un būvju īpašums"Tēraudi", Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
Nosaukums: Tēraudi
Citi nosaukumi: Tēraudi
754620060251Zemes un būvju īpašumsBērzu iela 1, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
Nosaukums: Bērzu iela 1
854629000161Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 1 - 1, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
954629000164Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 1 - 2, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
1054629000165Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 1 - 3, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
1154629000037Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 1 - 4, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
1254629000412Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 1 - 5, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
1354629000143Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 1 - 6, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
1454629000166Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 1 - 7, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
1554629000039Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 1 - 8, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
1654629000167Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 1 - 9, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
1754629000329Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 1 - 10, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
1854629000162Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 1 - 11, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
1954629000019Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 1 - 12, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
2054629000163Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 1 - 13, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
2154629000061Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 1 - 14, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
2254629000364Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 1 - 15, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
2354620060252Zemes un būvju īpašumsBērzu iela 3, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
Nosaukums: Bērzu iela 3
2454629000168Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 3 - 1, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
2554629000153Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 3 - 2, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
2654629000174Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 3 - 3, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
2754629000175Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 3 - 4, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
2854629000077Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 3 - 5, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
2954629000078Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 3 - 6, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
3054629000365Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 3 - 7, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
3154629000176Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 3 - 9, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
3254629000169Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 3 - 10, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
3354629000170Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 3 - 11, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
3454629000171Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 3 - 12, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
3554629000368Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 3 - 13, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
3654629000013Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 3 - 14, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
3754629000172Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 3 - 15, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
3854629000029Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 3 - 16, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
3954629000173Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 3 - 17, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
4054629000121Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 3 - 18, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
4154620060253Zemes un būvju īpašumsBērzu iela 5, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
Nosaukums: Bērzu iela 5
4254629000109Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 5 - 1, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
4354629000045Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 5 - 2, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
4454629000204Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 5 - 3, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
4554629000205Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 5 - 4, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
4654629000206Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 5 - 5, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
4754629000275Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 5 - 6, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
4854629000207Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 5 - 7, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
4954629000033Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 5 - 8, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
5054629000158Dzīvokļa īpašumsBērzu iela 5 - 9, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".