Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 936 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
154480060145Zemes un būvju īpašums"Āres", Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Āres
254480060099Zemes un būvju īpašums"Muižkungi", Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Muižkungi
354480060096Zemes un būvju īpašums"Priedāji", Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Priedāji
454480060100Zemes un būvju īpašums"Putniņi", Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Putniņi
554480060464Zemes un būvju īpašums"Rasas", Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Rasas
654485060052Būvju īpašums"Rotonda", Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Elejas parks
754485060031Būvju īpašumsAspazijas iela 1, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Aspazijas iela 1
854489000355Dzīvokļa īpašumsAspazijas iela 1 - 1, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
954489000621Dzīvokļa īpašumsAspazijas iela 1 - 2, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
1054489000366Dzīvokļa īpašumsAspazijas iela 1 - 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
1154489000421Dzīvokļa īpašumsAspazijas iela 1 - 4, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
1254480060226Zemes un būvju īpašumsAspazijas iela 2, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Aspazijas iela 2
1354480060408Zemes un būvju īpašumsAspazijas iela 4, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Aspazijas iela 4
1454489000353Dzīvokļa īpašumsAspazijas iela 4 - 1, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
1554489000370Dzīvokļa īpašumsAspazijas iela 4 - 2, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
1654489000407Dzīvokļa īpašumsAspazijas iela 4 - 4, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
1754480060291Zemes un būvju īpašumsBauskas iela 1, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Bauskas iela 1
Citi nosaukumi: VUGD ZRB Jelgavas daļas Elejas postenis
1854480060604Zemes un būvju īpašumsBauskas iela 1A, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Bauskas iela 1A
1954480060501Zemes un būvju īpašumsBauskas iela 1B, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Bauskas iela 1B
2054480060041Zemes un būvju īpašumsBauskas iela 2, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Veldzes
2154480060292Zemes un būvju īpašumsBauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Bauskas iela 3
Citi nosaukumi: Piramīda
2254485060005Būvju īpašumsBauskas iela 5, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
2354489000131Dzīvokļa īpašumsBauskas iela 5 - 1, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
2454489000612Dzīvokļa īpašumsBauskas iela 5 - 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
2554489000221Dzīvokļa īpašumsBauskas iela 5 - 4, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
2654489000062Dzīvokļa īpašumsBauskas iela 5 - 5, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
2754489000645Dzīvokļa īpašumsBauskas iela 5 - 6, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
2854489000003Dzīvokļa īpašumsBauskas iela 5 - 7, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
2954489000076Dzīvokļa īpašumsBauskas iela 5 - 8, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
3054489000385Dzīvokļa īpašumsBauskas iela 5 - 9, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
3154489000268Dzīvokļa īpašumsBauskas iela 5 - 10, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
3254489000331Dzīvokļa īpašumsBauskas iela 5 - 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
3354489000270Dzīvokļa īpašumsBauskas iela 5 - 12, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
3454489000041Dzīvokļa īpašumsBauskas iela 5 - 13, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
3554489000527Dzīvokļa īpašumsBauskas iela 5 - 14, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
3654489000312Dzīvokļa īpašumsBauskas iela 5 - 15, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
3754489000313Dzīvokļa īpašumsBauskas iela 5 - 16, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
3854489000314Dzīvokļa īpašumsBauskas iela 5 - 17, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
3954489000165Dzīvokļa īpašumsBauskas iela 5 - 18, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
4054489000315Dzīvokļa īpašumsBauskas iela 5 - 19, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
4154489000049Dzīvokļa īpašumsBauskas iela 5 - 20, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
4254489000091Dzīvokļa īpašumsBauskas iela 5 - 21, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
4354489000148Dzīvokļa īpašumsBauskas iela 5 - 22, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
4454489000142Dzīvokļa īpašumsBauskas iela 5 - 23, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
4554489000337Dzīvokļa īpašumsBauskas iela 5 - 24, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
4654489000118Dzīvokļa īpašumsBauskas iela 5 - 25, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
4754489000084Dzīvokļa īpašumsBauskas iela 5 - 26, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
4854489000316Dzīvokļa īpašumsBauskas iela 5 - 27, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
4954489000667Dzīvokļa īpašumsBauskas iela 5 - 28, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
5054489000389Dzīvokļa īpašumsBauskas iela 5 - 29, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".