Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Jelgava » 5. līnija » Mājas

1. - 50. no 85 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
109000300043Zemes un būvju īpašums5. līnija 1, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 1
209000300108Zemes un būvju īpašums5. līnija 1A, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 1A
309000300109Zemes un būvju īpašums5. līnija 1B, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 1B
409000300110Zemes un būvju īpašums5. līnija 1C, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 1C
509000300230Zemes un būvju īpašums5. līnija 1D, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 1D
609000300231Zemes un būvju īpašums5. līnija 1E, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 1E
709000300232Zemes un būvju īpašums5. līnija 1F, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 1F
809000300233Zemes un būvju īpašums5. līnija 1G, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 1G
909000300234Zemes un būvju īpašums5. līnija 1I, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 1I
1009000300235Zemes un būvju īpašums5. līnija 1J, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 1J
1109000300236Zemes un būvju īpašums5. līnija 1K, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 1K
1209000210148Zemes un būvju īpašums5. līnija 2, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 2
1309005210148Būvju īpašums5. līnija 2, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 2
1409000300093Zemes un būvju īpašums5. līnija 3, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 3
1509000300036Zemes un būvju īpašums5. līnija 3B, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 3B
1609000210088Zemes un būvju īpašums5. līnija 4, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 4
1709000300038Zemes un būvju īpašums5. līnija 5, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 5
1809000300044Zemes un būvju īpašums5. līnija 7, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 7
1909000300111Zemes un būvju īpašums5. līnija 7A, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 7A
2009000210087Zemes un būvju īpašums5. līnija 8, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 8
2109000300045Zemes un būvju īpašums5. līnija 9, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 9
2209000300112Zemes un būvju īpašums5. līnija 9A, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 9A
2309000210067Zemes un būvju īpašums5. līnija 10, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 10
2409000300046Zemes un būvju īpašums5. līnija 11, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 11
2509000300113Zemes un būvju īpašums5. līnija 11A, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 11A
2609000210068Zemes un būvju īpašums5. līnija 12, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 12
2709000300039Zemes un būvju īpašums5. līnija 13, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 13
2809000210069Zemes un būvju īpašums5. līnija 14, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 14
2909000300048Zemes un būvju īpašums5. līnija 15, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 15
3009005300003Būvju īpašums5. līnija 15B, Jelgava, LV-3003
3109000210070Zemes un būvju īpašums5. līnija 16, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 16
3209000300049Zemes un būvju īpašums5. līnija 17, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 17
3309000300059Zemes un būvju īpašums5. līnija 17A, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 17A
3409000210149Zemes un būvju īpašums5. līnija 18, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 18
3509000300040Zemes un būvju īpašums5. līnija 19, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 19
3609000210150Zemes un būvju īpašums5. līnija 20, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5.līnija 20
3709000300050Zemes un būvju īpašums5. līnija 21, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 21
3809000210112Zemes un būvju īpašums5. līnija 22, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 22
3909000210113Zemes un būvju īpašums5. līnija 22A, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 22A
4009000300125Zemes un būvju īpašums5. līnija 23, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 23
4109000300281Zemes un būvju īpašums5. līnija 23A, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 23A
4209000300323Zemes un būvju īpašums5. līnija 23B, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 23B
4309000300321Zemes un būvju īpašums5. līnija 23C, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 23C
4409000300320Zemes un būvju īpašums5. līnija 23D, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 23D
4509000210114Zemes un būvju īpašums5. līnija 24, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 24
4609000210151Zemes un būvju īpašums5. līnija 24A, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 24A
4709000300131Zemes un būvju īpašums5. līnija 25, Jelgava, LV-3003
4809000300157Zemes un būvju īpašums5. līnija 25A, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 25A
4909000210018Zemes un būvju īpašums5. līnija 26, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 26
5009000210312Zemes un būvju īpašums5. līnija 26B, Jelgava, LV-3003
Nosaukums: 5. līnija 26B
Īpašuma dati atjaunoti: 22.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".