Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 274 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180700090053Zemes un būvju īpašums"Ābeles", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Ābeles
280700090052Zemes un būvju īpašums"Ādami", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Ādami
380700090282Zemes un būvju īpašums"Baltceri", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Baltceri
480700090095Zemes un būvju īpašums"Bērzupītes", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Bērzupītes
580700090009Zemes un būvju īpašums"Birznieki", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Birznieki
680700090056Zemes un būvju īpašums"Bitēni", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Bitēni
780700090350Zemes un būvju īpašums"Bundzenieki", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Bundzenieki
880700090272Zemes un būvju īpašums"Čiekurkalni", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Čiekurkalni
980700090094Zemes un būvju īpašums"Dolāri", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Dolāri
1080700090088Zemes un būvju īpašums"Dubnas", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Dubnas
1180700090047Zemes un būvju īpašums"Eglāji", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Eglāji
1280700090352Zemes un būvju īpašums"Flautas", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Flautas
1380700090017Zemes un būvju īpašums"Ilonas", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Ilonas
1480700090062Zemes un būvju īpašums"Jaunavoti", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Jaunavoti
1580700090210Zemes un būvju īpašums"Jaunspalles", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Jaunspalles
1680700090275Zemes un būvju īpašums"Jaunziedi", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
1780700090353Zemes un būvju īpašums"Klinšrozītes", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Klinšrozītes
1880700090098Zemes un būvju īpašums"Kristapi", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Kristapi
1980700090032Zemes un būvju īpašums"Lāčplēši", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Lāčplēši
2080705090010Būvju īpašums"Laimeslejas", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Purviņi
2180700090358Zemes un būvju īpašums"Laksti", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Laksti
2280700090026Zemes un būvju īpašums"Lakstīgalas", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Lakstīgalas
2380700090027Zemes un būvju īpašums"Lejnieki 2", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Lejnieki
2480700090041Zemes un būvju īpašums"Līderi", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
2580700090269Zemes un būvju īpašums"Līveņi", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Līveņi
2680700090033Zemes un būvju īpašums"Meža Bites", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Meža Bites
2780700090287Zemes un būvju īpašums"Meža papardes", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
2880700090010Zemes un būvju īpašums"Nīcmaņi", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Nīcmaņi
2980700090208Zemes un būvju īpašums"Paipalas", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Paipalas
3080700090002Zemes un būvju īpašums"Pavāri", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Pavāri
3180700090011Zemes un būvju īpašums"Priedītes", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Priedītes
3280700090270Zemes un būvju īpašums"Primulas", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Primulas
3380700090359Zemes un būvju īpašums"Sandi", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Sandi
3480700090360Zemes un būvju īpašums"Sandras", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Sandras
3580700090361Zemes un būvju īpašums"Sārmenes", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Sārmenes
3680700090271Zemes un būvju īpašums"Silpurenes", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Silpurenes
3780700090004Zemes un būvju īpašums"Skurbas 2", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Skurbas - 2
3880700090042Zemes un būvju īpašums"Smiltnieki 3", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Smiltnieki-3
3980700090005Zemes un būvju īpašums"Spalles", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Spalles
4080700090063Zemes un būvju īpašums"Sūknīši", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Sūknīši
4180700090355Zemes un būvju īpašums"Sūnāji", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Sūnāji
4280700090357Zemes un būvju īpašums"Svītras", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
4380700090080Zemes un būvju īpašums"Vaidari", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Zemlejas
4480700090351Zemes un būvju īpašums"Vijolnieki", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Vijolnieki
4580700090045Zemes un būvju īpašums"Virškalni", Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Virškalni
4680700090101Zemes un būvju īpašumsAinavas iela 1, Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Ainavas iela 1
4780700090130Zemes un būvju īpašumsAinavas iela 2, Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Ainavas iela 2
4880700090102Zemes un būvju īpašumsAinavas iela 3, Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Ainavas iela 3
4980700090131Zemes un būvju īpašumsAinavas iela 4, Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Ainavas iela 4
5080700090103Zemes un būvju īpašumsAinavas iela 5, Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Ainavas iela 5
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati