Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 1465 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180760110644Zemes un būvju īpašums"Bērzciema ūdenskrātuve", Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Bērzciema ūdenskrātuve
280760110243Zemes un būvju īpašums"Bumbieri", Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Bumbieri
380760110913Zemes un būvju īpašums"Dzirnas", Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Dzirnas
480760110819Zemes un būvju īpašums"Ezermalas", Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Ezermalas
580760110334Zemes un būvju īpašums"Gaiļi", Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Gaiļi
680760111774Zemes un būvju īpašums"Imantas", Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
780760110166Zemes un būvju īpašums"Ingāri", Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Ingāri
880760110377Zemes un būvju īpašums"Jaunbirzes", Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Jaunbirzes
980765110377Būvju īpašums"Jaunbirzes", Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Birzes
1080760110340Zemes un būvju īpašums"Jaunrozes", Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Jaunrozes
1180760110270Zemes un būvju īpašums"Kalnavītoli", Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Kalnavītoli
1280760110363Zemes un būvju īpašums"Kārkliņi", Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Kārkliņi
1380760110150Zemes un būvju īpašums"Klajumi", Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Klajumi
1480760111652Zemes un būvju īpašums"Mazklintis", Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
1580760111040Zemes un būvju īpašums"Mazzīlītes", Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Mazzīlītes
1680760110091Zemes un būvju īpašums"Mēmeles", Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Mēmeles
1780760110365Zemes un būvju īpašums"Mežrozes", Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Mežrozes
1880760110330Zemes un būvju īpašums"Muižzemnieki", Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Muižzemnieki
1980765110002Būvju īpašums"Pavasari", Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Pavasari
2080760111083Zemes un būvju īpašums"Pavasaru bērnu laukums", Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Pavasaru attīrīšanas iekārtas
2180760110372Zemes un būvju īpašums"Smilškalni", Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Smilškalni
2280760110331Zemes un būvju īpašums"Svētvilnīši", Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Vilnīši
2380760110366Zemes un būvju īpašums"Uzraugi", Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Uzraugi
2480760110525Zemes un būvju īpašums"Vindēni", Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Vindēni
Citi nosaukumi: Vindēni
2580760110379Zemes un būvju īpašums"Vindēni A", Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Vindēni-1
2680760111814Zemes un būvju īpašums"Vindēni B", Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
2780760110707Zemes un būvju īpašums"Zaļakmentiņi", Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Zaļakmentiņi
2880769003800Dzīvokļa īpašums"Zaļakmentiņi" - 1, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
2980769001199Dzīvokļa īpašums"Zaļakmentiņi" - 3, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
3080760110128Zemes un būvju īpašums"Zīlītes", Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Zīlītes
3180760110596Zemes un būvju īpašumsAlkšņu iela 1, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
3280760110088Zemes un būvju īpašumsAlkšņu iela 2, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
3380760110598Zemes un būvju īpašumsAlkšņu iela 2A, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Alkšņu iela 2A
3480760110089Zemes un būvju īpašumsAlkšņu iela 3, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
3580760110121Zemes un būvju īpašumsAlkšņu iela 4, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Alkšņu iela 4
3680760110120Zemes un būvju īpašumsAlkšņu iela 5, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
3780760110704Zemes un būvju īpašumsAlkšņu iela 6, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Alkšņu iela 6
3880760110124Zemes un būvju īpašumsAlkšņu iela 7, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Caunes
3980760110526Zemes un būvju īpašumsAlkšņu iela 9, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
4080760110603Zemes un būvju īpašumsApšu iela 1, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Apšu iela 1
4180760110142Zemes un būvju īpašumsApšu iela 2, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Apšu iela 2
4280760110111Zemes un būvju īpašumsApšu iela 3, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Saulkrasti
4380760110104Zemes un būvju īpašumsApšu iela 4, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Krustkalni
4480760110234Zemes un būvju īpašumsApšu iela 5, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Apšu iela 5
4580760110901Zemes un būvju īpašumsAuziņu iela 1, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
4680760110258Zemes un būvju īpašumsAuziņu iela 2, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Auziņas
4780760110902Zemes un būvju īpašumsAuziņu iela 3, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Auziņu iela 3
4880760110928Zemes un būvju īpašumsAuziņu iela 5, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Auziņu iela 5
4980760111059Zemes un būvju īpašumsAuziņu iela 6, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Auziņu iela 6
5080760110927Zemes un būvju īpašumsAuziņu iela 7, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Nosaukums: Auziņu iela 7
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".