Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 1355 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
132070021001Zemes un būvju īpašums"Auermaņi", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Auermaņi
232070021803Zemes un būvju īpašums"Ceriņi", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Ceriņi
332070021808Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas
432070021809Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas 1", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas-1
532070021814Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas 1 Nr. 1", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas 1 nr.1
632070021815Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas 1 Nr. 2", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas-1 Nr.2
732070021816Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas 1 Nr. 3", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas-1 Nr.3
832070021817Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas 1 Nr. 4", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas 1 nr.4
932070021818Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas 1 Nr. 5", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas 1 nr.5
1032070021819Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas 1 Nr. 6", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas 1 nr.6
1132070021820Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas 1 Nr. 7", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas 1 nr.7
1232070021821Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas 1 Nr. 8", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas 1 nr.8
1332070021822Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas 1 Nr. 9", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas 1 nr.9
1432070021823Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas 1 Nr. 10", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas 1 nr.10
1532070021824Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas 1 Nr. 11", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas 1 nr.11
1632070021825Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas 1 Nr. 12", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas 1 nr.12
1732070021826Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas 1 Nr. 13", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas 1 nr.13
1832070021827Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas 1 Nr. 14", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas 1 nr.14
1932070021828Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas 1 Nr. 15", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas 1 nr.15
2032070021829Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas 1 Nr. 16", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas 1 nr.16
2132070021830Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas 1 Nr. 17", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas-1 Nr.17
2232070021831Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas 1 Nr. 18", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas 1 nr.18
2332070021832Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas 1 Nr. 19", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas 1 nr.19
2432070021833Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas 1 Nr. 20", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas 1 nr.20
2532070021834Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas 1 Nr. 21", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas 1 nr.21
2632070021835Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas 1 Nr. 22", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas 1 nr.22
2732070021836Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas 1 Nr. 23", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas 1 nr.23
2832070021837Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas Nr. 24", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas nr.24
2932070021838Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas Nr. 25", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas nr.25
3032070021839Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas Nr. 26", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas nr.26
3132070021840Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas Nr. 27", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas nr.27
3232070021841Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas Nr. 28", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas nr.28
3332070021842Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas Nr. 29", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas nr.29
3432070021843Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas Nr. 30", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas nr.30
3532070021844Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas Nr. 31", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas nr.31
3632070021845Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas Nr. 32", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas nr.32
3732070021846Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas Nr. 33", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas nr.33
3832070021847Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas Nr. 34", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas nr.34
3932070021848Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas Nr. 35", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas nr.35
4032070021849Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas Nr. 36", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas nr.36
4132070021850Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas Nr. 37", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas nr.37
4232070021851Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas Nr. 38", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas nr.38
4332070021852Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas Nr. 39", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas Nr.39
4432070021853Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas Nr. 40", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas nr.40
4532070021854Zemes un būvju īpašums"Daugavkrastmalas Nr. 41", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Daugavkrastmalas nr.41
4632070021002Zemes un būvju īpašums"Erliķi", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Erliķi
4732070021101Zemes un būvju īpašums"Kalniņi", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Kalniņi
4832070021004Zemes un būvju īpašums"Klīves", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Klīves
4932070020819Zemes un būvju īpašums"Krastkalni", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Krastkalni
5032070020820Zemes un būvju īpašums"Krastkalni 1", Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV-5134
Nosaukums: Krastkalni 1
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".