Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 155 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
136580020181Zemes un būvju īpašums"Avoti", Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Nosaukums: Avoti
236580020390Zemes un būvju īpašums"Bāzes stacija", Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Nosaukums: Jaunannas masts
336580020085Zemes un būvju īpašums"Censoņi", Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Nosaukums: Censoņi
436580020059Zemes un būvju īpašums"Dzintarnieki", Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Nosaukums: Dzintarnieki
536580020099Zemes un būvju īpašums"Jasmīni", Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Nosaukums: Jasmīni
636580020259Zemes un būvju īpašums"Jaunzemi", Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Nosaukums: Jaunzemi
736589000043Dzīvokļa īpašums"Jaunzemi" - 1, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
836589000003Dzīvokļa īpašums"Jaunzemi" - 2, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
936589000026Dzīvokļa īpašums"Jaunzemi" - 3, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Nosaukums: Jaunzemi
1036589000032Dzīvokļa īpašums"Jaunzemi" - 4, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
1136589000019Dzīvokļa īpašums"Jaunzemi" - 5, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
1236589000018Dzīvokļa īpašums"Jaunzemi" - 6, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
1336580020122Zemes un būvju īpašums"Kaktiņi", Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Nosaukums: Kaktiņi
1436580020074Zemes un būvju īpašums"Kraujas", Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Nosaukums: Kraujas
1536580020077Zemes un būvju īpašums"Liepzari", Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Nosaukums: Liepzari
1636585020032Būvju īpašums"Mežmalas", Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Nosaukums: Mežmalas
1736580020187Zemes un būvju īpašums"Pasakas", Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Nosaukums: Pasakas
1836580020272Zemes un būvju īpašums"Priedes", Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Nosaukums: Priedes
1936580020239Zemes un būvju īpašums"Pumpuri", Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Nosaukums: Pumpuri
2036585020003Būvju īpašums"Pumpuri", Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Nosaukums: Pumpuri
2136589000060Dzīvokļa īpašums"Pumpuri" - 1, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
2236589000014Dzīvokļa īpašums"Pumpuri" - 2, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
2336589000001Dzīvokļa īpašums"Pumpuri" - 3, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
2436589000075Dzīvokļa īpašums"Pumpuri" - 4, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
2536589000055Dzīvokļa īpašums"Pumpuri" - 5, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
2636589000015Dzīvokļa īpašums"Pumpuri" - 7, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
2736589000056Dzīvokļa īpašums"Pumpuri" - 8, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
2836589000034Dzīvokļa īpašums"Pumpuri" - 9, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
2936589000016Dzīvokļa īpašums"Pumpuri" - 10, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
3036589000033Dzīvokļa īpašums"Pumpuri" - 11, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
3136589000023Dzīvokļa īpašums"Pumpuri" - 12, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
3236580020195Zemes un būvju īpašums"Purenes", Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Nosaukums: Purenes
3336580020063Zemes un būvju īpašums"Rogas", Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Nosaukums: Rogas
3436580020188Zemes un būvju īpašums"Senatnes", Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Nosaukums: Senatne
3536585020001Būvju īpašums"Silaine", Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Nosaukums: Silaine
3636580020042Zemes un būvju īpašums"Silaine", Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Nosaukums: Cintiņi
3736589000005Dzīvokļa īpašums"Silaine" - 1, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
3836589000004Dzīvokļa īpašums"Silaine" - 2, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
3936589000073Dzīvokļa īpašums"Silaine" - 3, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
4036589000017Dzīvokļa īpašums"Silaine" - 4, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
4136589000059Dzīvokļa īpašums"Silaine" - 6, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
4236589000077Dzīvokļa īpašums"Silaine" - 7, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
4336589000076Dzīvokļa īpašums"Silaine" - 8, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
4436589000010Dzīvokļa īpašums"Silaine" - 9, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
4536589000007Dzīvokļa īpašums"Silaine" - 10, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
4636589000011Dzīvokļa īpašums"Silaine" - 11, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
4736589000074Dzīvokļa īpašums"Silaine" - 12, Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
4836580020062Zemes un būvju īpašums"Siliņi", Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Nosaukums: Siliņi
4936580020250Zemes un būvju īpašums"Straumes", Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Nosaukums: Straumes
5036580020186Zemes un būvju īpašums"Strēlnieki", Jaunanna, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Nosaukums: Strēlnieki
Īpašuma dati atjaunoti: 13.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".