Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 59 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
190660040072Zemes un būvju īpašumsJaunā iela 1, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Jaunā iela 1
290660040452Zemes un būvju īpašumsJaunā iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Pumpuri
390660040800Zemes un būvju īpašumsJaunā iela 3, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Jaunā iela 3
490660040746Zemes un būvju īpašumsJaunā iela 5, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Jaunā iela 5
590660040035Zemes un būvju īpašumsJaunā iela 7, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Jaunā iela 7
690660040747Zemes un būvju īpašumsJaunā iela 9, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Jaunā iela 9
790660040098Zemes un būvju īpašumsJaunā iela 11, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Jaunā iela 11
890660040794Zemes un būvju īpašumsJaunā iela 13, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Jaunā iela 13
990660040749Zemes un būvju īpašumsJaunā iela 13A, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Jaunā iela 13A
1090660040750Zemes un būvju īpašumsJaunā iela 15, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Jaunā iela 15
1190660040048Zemes un būvju īpašumsJaunā iela 16, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Jaunā iela 16
1290660040751Zemes un būvju īpašumsJaunā iela 17, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Jaunā iela 17
1390660040145Zemes un būvju īpašumsJaunā iela 18, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Jaunā iela 18
1490660040196Zemes un būvju īpašumsJaunā iela 19, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Jaunā iela 19
1590660040189Zemes un būvju īpašumsJaunā iela 21, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Jaunā iela 21
1690660040721Zemes un būvju īpašumsJaunā iela 22, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Jaunā iela 22
1790660040023Zemes un būvju īpašumsJaunā iela 23, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Jaunā iela 23
1890660040722Zemes un būvju īpašumsJaunā iela 24, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Jaunā iela 24
1990660040753Zemes un būvju īpašumsJaunā iela 25, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Jaunā iela 25
2090660040733Zemes un būvju īpašumsJaunā iela 26, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Jaunā iela 26
2190660040754Zemes un būvju īpašumsJaunā iela 27, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Jaunā iela 27
2290660040755Zemes un būvju īpašumsJaunā iela 29, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Jaunā iela 29
2390660040735Zemes un būvju īpašumsJaunā iela 30A, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Jaunā iela 30
2490660040920Zemes un būvju īpašumsJaunā iela 31, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Jaunā iela 31
2590669000038Dzīvokļa īpašumsJaunā iela 31 - 1, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
2690669000026Dzīvokļa īpašumsJaunā iela 31 - 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
2790669000017Dzīvokļa īpašumsJaunā iela 31 - 3, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
2890669000009Dzīvokļa īpašumsJaunā iela 31 - 4, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
2990669000044Dzīvokļa īpašumsJaunā iela 31 - 5, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
3090669000033Dzīvokļa īpašumsJaunā iela 31 - 7, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
3190669000029Dzīvokļa īpašumsJaunā iela 31 - 8, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
3290669000025Dzīvokļa īpašumsJaunā iela 31 - 9, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
3390669000005Dzīvokļa īpašumsJaunā iela 31 - 10, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
3490669000183Dzīvokļa īpašumsJaunā iela 31 - 11, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
3590669000184Dzīvokļa īpašumsJaunā iela 31 - 12, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
3690669000002Dzīvokļa īpašumsJaunā iela 31 - 13, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
3790669000024Dzīvokļa īpašumsJaunā iela 31 - 14, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
3890669000007Dzīvokļa īpašumsJaunā iela 31 - 15, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
3990669000006Dzīvokļa īpašumsJaunā iela 31 - 16, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
4090669000166Dzīvokļa īpašumsJaunā iela 31 - 17, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
4190669000008Dzīvokļa īpašumsJaunā iela 31 - 18, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
4290665040004Būvju īpašumsJaunā iela 31 k-1, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Jaunā iela 31
4390669000123Dzīvokļa īpašumsJaunā iela 31 k-1 - 23, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
4490669000112Dzīvokļa īpašumsJaunā iela 31 k-1 - 24, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
4590669000011Dzīvokļa īpašumsJaunā iela 31 k-1 - 25, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
4690669000116Dzīvokļa īpašumsJaunā iela 31 k-1 - 26, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
4790669000147Dzīvokļa īpašumsJaunā iela 31 k-1 - 27, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
4890669000135Dzīvokļa īpašumsJaunā iela 31 k-1 - 28, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
4990660040640Zemes un būvju īpašumsJaunā iela 31 k-2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Baltkalni
5090669000036Dzīvokļa īpašumsJaunā iela 31 k-2 - 19, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".