Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Ķekavas novads » Ķekavas pagasts » Valdlauči » Izstāžu iela » Mājas

1. - 50. no 127 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180700010061Zemes un būvju īpašumsIzstāžu iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Citi nosaukumi: AIBE
280700010069Zemes un būvju īpašumsIzstāžu iela 3, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Nosaukums: Valdlauči 6
380709001772Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
480709002591Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 2, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
580709001697Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 3, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
680709001996Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 4, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
780709002282Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 5, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
880709000166Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 6, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
980709001623Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 7, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1080709000541Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 8, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1180709000220Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 9, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1280709002283Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 10, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1380709001881Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 11, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Nosaukums: Valdlauči 6 dz.11
1480709000722Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 12, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1580709001292Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 13, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1680709000645Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 14, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1780709000297Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 15, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1880709000044Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 16, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1980709000165Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 17, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2080709002284Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 18, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2180709000442Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 19, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2280709000054Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 20, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2380709001865Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 21, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2480709000443Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 22, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2580709002986Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 23, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2680709001431Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 24, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2780709002306Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 25, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2880709002602Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 26, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2980709000168Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 27, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3080709000928Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 28, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3180709000446Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 29, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3280709000068Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 30, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3380709000214Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 31, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3480709001828Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 32, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3580709000646Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 33, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3680709001220Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 34, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Nosaukums: Valdlauči 6 dz 34
3780709000994Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 35, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3880709001560Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 36, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3980709001873Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 37, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4080709001317Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 38, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4180709000448Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 39, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4280709001989Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 40, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4380709000296Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 41, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4480709001708Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 42, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4580709000295Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 43, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4680709000444Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 44, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4780709000445Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 45, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4880709000628Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 46, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4980709000325Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 47, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
5080709002665Dzīvokļa īpašumsIzstāžu iela 3 - 48, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Īpašuma dati atjaunoti: 22.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".