Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 1624 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
140640140003Zemes un būvju īpašums"Abačas", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Abačas
240640120032Zemes un būvju īpašums"Abavas", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Abavas
340640040347Zemes un būvju īpašums"Ādmiņi", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Ādmiņi
440645080021Būvju īpašums"Administratīvā ēka", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Balticovo 2
540640110438Zemes un būvju īpašums"Agneses", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Agneses
640640020078Zemes un būvju īpašums"Ainavas", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Ainavas
740640020231Zemes un būvju īpašums"Aivari", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Aivari
840640080001Zemes un būvju īpašums"Aizvējas 1", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Aizvējas
940640140028Zemes un būvju īpašums"Akas", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Akas
1040640100848Zemes un būvju īpašums"Āķīši", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Āķīši
1140640103309Zemes un būvju īpašums"Āķīšu ceļš 2", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Āķīšu ceļš 2
1240640103310Zemes un būvju īpašums"Āķīšu ceļš 4", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Āķīšu ceļš 4
1340640103311Zemes un būvju īpašums"Āķīšu ceļš 6", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Āķīšu ceļš 6
1440640103312Zemes un būvju īpašums"Āķīšu ceļš 8", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Āķīšu ceļš 8
1540640103313Zemes un būvju īpašums"Āķīšu ceļš 10", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Āķīšu ceļš 10
1640640103319Zemes un būvju īpašums"Āķīšu ceļš 12", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Āķīšu ceļš 12
1740640103314Zemes un būvju īpašums"Āķīšu ceļš 13", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Āķīšu ceļš 13
1840640103320Zemes un būvju īpašums"Āķīšu ceļš 14", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Āķīšu ceļš 14
1940640103315Zemes un būvju īpašums"Āķīšu ceļš 15", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Āķīšu ceļš 15
2040640103321Zemes un būvju īpašums"Āķīšu ceļš 16", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Āķīšu ceļš 16
2140640103316Zemes un būvju īpašums"Āķīšu ceļš 17", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Āķīšu ceļš 17
2240640103322Zemes un būvju īpašums"Āķīšu ceļš 18", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Āķīšu ceļš 18
2340640103317Zemes un būvju īpašums"Āķīšu ceļš 19", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Āķīšu ceļš 19
2440640103323Zemes un būvju īpašums"Āķīšu ceļš 20", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Āķīšu ceļš 20
2540640103318Zemes un būvju īpašums"Āķīšu ceļš 21", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Āķīšu ceļš 21
2640640103324Zemes un būvju īpašums"Āķīšu ceļš 22", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Āķīšu ceļš 22
2740640020221Zemes un būvju īpašums"Aleksandras", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Aleksandras
2840640100816Zemes un būvju īpašums"Alisītes", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Alisītes
2940640030150Zemes un būvju īpašums"Altiņi", Dzimtmisa, Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Altiņi
3040640040345Zemes un būvju īpašums"Amazones", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Amazones
3140640120077Zemes un būvju īpašums"Amoli", Audrupi, Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Amoli
3240645120005Būvju īpašums"Amoli", Audrupi, Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
3340640080174Zemes un būvju īpašums"Amonjaka noliktava", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Amonjaka noliktava
3440640110099Zemes un būvju īpašums"Amori", Zorģi, Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Amori
Citi nosaukumi: Amori
3540640020349Zemes un būvju īpašums"Andersonieši", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Andersonieši
3640640120156Zemes un būvju īpašums"Andricēni", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Andricēni
3740640040300Zemes un būvju īpašums"Antas", Dimzukalns, Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Antas
3840640040318Zemes un būvju īpašums"Antras", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Antras
3940640070208Zemes un būvju īpašums"Apiņstīgas", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Apiņstīgas
4040640020163Zemes un būvju īpašums"Āres", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Āres
4140640020012Zemes un būvju īpašums"Armandi", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Armandi
4240640040321Zemes un būvju īpašums"Artemia", Dimzukalns, Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Artemia
4340645080028Būvju īpašums"Asfalta betona rūpnīca", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Asfalta betona rūpnīca
4440640080124Zemes un būvju īpašums"Asfalta betona rūpnīca", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Asfalta betona rūpnīca
4540640060070Zemes un būvju īpašums"Atari", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Atari
4640640020013Zemes un būvju īpašums"Ati", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Ati
4740640120088Zemes un būvju īpašums"Atkalni", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Atkalni
4840640080113Zemes un būvju īpašums"Attīrīšanas iekārtas", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Attīrīšanas iekārtas
4940645080041Būvju īpašums"Attīrīšanas iekārtas", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Attīrīšanas iekārtas
5040640130197Zemes un būvju īpašums"Atvariņi", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Nosaukums: Atvariņi
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".