Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Cēsu novads » Raiskuma pagasts » Gundegas » Mājas

1. - 50. no 91 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
142740100006Zemes un būvju īpašums"1", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/s Gundegas zemes gabals Nr.2
242740100050Zemes un būvju īpašums"3", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 3
342740100046Zemes un būvju īpašums"4", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 4
442740100070Zemes un būvju īpašums"6", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: Gundegas 6
542740100064Zemes un būvju īpašums"7", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/s"Gundegas" Nr.7
642740100062Zemes un būvju īpašums"8", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 81
742740100033Zemes un būvju īpašums"10", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 10
842740100072Zemes un būvju īpašums"11", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: Gundegas 11
942740100073Zemes un būvju īpašums"12", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: Gundegas 12
1042740100075Zemes un būvju īpašums"15", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/s Gundegas 15
1142740100013Zemes un būvju īpašums"16", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/s Gundegas zemes gabals Nr.16
1242740100038Zemes un būvju īpašums"17", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 17
1342740100024Zemes un būvju īpašums"18", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 18
1442740100044Zemes un būvju īpašums"19", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 19
1542740100076Zemes un būvju īpašums"20", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 20
1642740100025Zemes un būvju īpašums"21", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 21
1742740100026Zemes un būvju īpašums"22", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/s Gundegas zemes gabals Nr. 22
1842740100037Zemes un būvju īpašums"23", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 23
1942740100039Zemes un būvju īpašums"25", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 25
2042740100040Zemes un būvju īpašums"28", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 28
2142740100035Zemes un būvju īpašums"29", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 29
2242740100078Zemes un būvju īpašums"30", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 30
2342740100079Zemes un būvju īpašums"31", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: Gundegas 31
2442740100055Zemes un būvju īpašums"32", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 32
2542740100015Zemes un būvju īpašums"33/34", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 33,34
2642740100080Zemes un būvju īpašums"35", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/s Gundegas zemes gabals Nr.35
2742740100081Zemes un būvju īpašums"37", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/s Gundegas zemes gabals Nr.37
2842740100018Zemes un būvju īpašums"38", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 38
2942740100082Zemes un būvju īpašums"39", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 39
3042740100083Zemes un būvju īpašums"40", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 40
3142740100067Zemes un būvju īpašums"41", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/s Gundegas zemes gabals Nr.41
3242740100084Zemes un būvju īpašums"42", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 42
3342740100027Zemes un būvju īpašums"43", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 43
3442740100028Zemes un būvju īpašums"44", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/s Gundegas zemes gabals Nr.44
3542740100085Zemes un būvju īpašums"45", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 45
3642740100045Zemes un būvju īpašums"46", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 46
3742740100086Zemes un būvju īpašums"47", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 47
3842740100047Zemes un būvju īpašums"48", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 48
3942740100087Zemes un būvju īpašums"49", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 49
4042740100036Zemes un būvju īpašums"50", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 50
4142740100048Zemes un būvju īpašums"52", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 52
4242740100088Zemes un būvju īpašums"53", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 53
4342740100011Zemes un būvju īpašums"54", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/s Gundegas zemes gabals Nr.54
4442740100057Zemes un būvju īpašums"55", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 55
4542740100089Zemes un būvju īpašums"56", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 56
4642740100090Zemes un būvju īpašums"58", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: Gundegas 58
4742740100091Zemes un būvju īpašums"59", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 59
4842740100092Zemes un būvju īpašums"60", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas zemes gabals Nr.60
4942740100093Zemes un būvju īpašums"61", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 61
5042740100094Zemes un būvju īpašums"62", Gundegas, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Nosaukums: D/S Gundegas 62
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".