Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 2403 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
164090010092Zemes un būvju īpašums"Iļģu kapi", Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Iļģu kapi
Citi nosaukumi: Iļģu kapi
264090020122Zemes un būvju īpašumsĀbeļu iela 1, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ābeļu iela 4
364090020114Zemes un būvju īpašumsĀbeļu iela 8, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ābeļu iela 1
464090040027Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 10, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
564090040028Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 12, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 12
664090040069Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 12A, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 12A
764090040160Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 13, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 13
864090040074Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 14, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 14
964090040070Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 14A, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 14A
1064090040161Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 15, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 15
1164090040061Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 16, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 16
1264090040084Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 17, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 17
1364090040071Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 18, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
1464090040165Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 19, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
1564090040270Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 19A, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
1664090040051Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 20, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 20
1764090040164Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 21, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
1864090040077Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 21A, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
1964090040075Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 22, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
2064095040075Būvju īpašumsĀlandes iela 22, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 22
2164090040032Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 22A, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 22A
2264090040166Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 23, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 23
2364090040055Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 24, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
2464090040083Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 25, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 25
2564090040350Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 26, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
2664090040040Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 27, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 27
2764090040188Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 28, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 28
2864090040094Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 29, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
2964095040004Būvju īpašumsĀlandes iela 29, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
3064090040189Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 30, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 30
3164090040170Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 31, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 31
3264090040201Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 32, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
3364090040203Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 32A, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 32A
3464090040178Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 33, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 33
3564090040200Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 34, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 34
3664090040062Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 34A, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
3764090040017Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 35, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 35
3864090040199Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 36, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
3964090040090Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 36A, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 36A
4064090040230Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 36B, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 36B
4164090040018Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 37, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 37
4264090040202Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 38, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 38
4364090040064Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 38A, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
4464090040088Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 38B, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 38B
4564090040089Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 38C, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 38C
4664090040093Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 39, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 39
4764090040190Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 40, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 40
4864090040092Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 41, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 41
4964090040091Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 42, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 42
5064090040048Zemes un būvju īpašumsĀlandes iela 42A, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Nosaukums: Ālandes iela 42A
Īpašuma dati atjaunoti: 22.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".