Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Saistībā ar plānotiem sistēmas uzturēšanas darbiem šodien 25.07.2024. no plkst.18.00 līdz 21.00 nebūs pieejams nekustamo īpašumu katalogs.
Paldies par sapratni un atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 1392 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
188540120078Zemes un būvju īpašums"Āboli", Spāre, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3298
Nosaukums: Āboli
288540090211Zemes un būvju īpašums"Āboliņi", Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251
Nosaukums: Āboliņi
Citi nosaukumi: Āboliņi
388540080087Zemes un būvju īpašums"Ābolnieki", Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3297
Nosaukums: Ābolnieki
Citi nosaukumi: Ābolnieki
488549000356Dzīvokļa īpašums"Ābolnieki" - 2, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3297
Citi nosaukumi: Ābolnieki
588549000357Dzīvokļa īpašums"Ābolnieki" - 3, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3297
Citi nosaukumi: Ābolnieki
688540040001Zemes un būvju īpašums"Ādģēri", Arkliņi, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251
Nosaukums: Ādģēri
Citi nosaukumi: Ādģēri
788540080017Zemes un būvju īpašums"Ādģēri", Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3297
Nosaukums: Ādģēri
888540100148Zemes un būvju īpašums"Ainavas", Jaunzemes, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3201
Nosaukums: Ainavas
988540120054Zemes un būvju īpašums"Aizkalni", Spāre, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3298
Nosaukums: Aizkalni
1088540140027Zemes un būvju īpašums"Aizupes", Aizupes, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3297
Nosaukums: Aizupes
Citi nosaukumi: Aizupes
1188540120171Zemes un būvju īpašums"Akācijas", Spāre, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3298
Nosaukums: Akācijas
1288545110081Būvju īpašums"Āķi", Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3298
Nosaukums: Āķi
1388540160061Zemes un būvju īpašums"Akmeņi", Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3298
Nosaukums: Akmeņi
1488540100065Zemes un būvju īpašums"Akmeņstrauti", Turkmuiža, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251
Nosaukums: Akmeņstrauti
1588540090121Zemes un būvju īpašums"Akmentiņi", Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251
Nosaukums: Akmentiņi
Citi nosaukumi: Akmentiņi
1688545110036Būvju īpašums"Ālanti", Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3298
Nosaukums: Mežbaloži zemes gab. Nr.13
1788540090050Zemes un būvju īpašums"Alejas", Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251
Nosaukums: Alejas
1888540130099Zemes un būvju īpašums"Alksnenes", Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3297
Nosaukums: Alksnenes
1988540190012Zemes un būvju īpašums"Alkšņi", Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3294
Nosaukums: Alkšņi
2088540120141Zemes un būvju īpašums"Alksnīši", Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3298
Nosaukums: Alksnīši Spāres
2188540050166Zemes un būvju īpašums"Aļņi", Talsciems, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251
Nosaukums: Aļņi
2288540100126Zemes un būvju īpašums"Alpīnes", Jaunzemes, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3201
Nosaukums: Alpīnes
2388540050092Zemes un būvju īpašums"Amatnieki", Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251
Nosaukums: Amatnieki
2488545050006Būvju īpašums"Amatnieki", Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251
Nosaukums: Amatnieku ēkas
2588540100125Zemes un būvju īpašums"Amoliņi", Jaunzemes, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3201
Nosaukums: Amoliņi
2688540190043Zemes un būvju īpašums"Apiņi", Kaleši, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3294
Nosaukums: Apiņi
Citi nosaukumi: Apiņi
2788540100186Zemes un būvju īpašums"Apkalni", Jaunzemes, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3201
2888540090057Zemes un būvju īpašums"Apši", Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251
Nosaukums: Apši
2988540110045Zemes un būvju īpašums"Apšurags", Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3298
Nosaukums: Apšurags
3088540090034Zemes un būvju īpašums"Arāji", Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251
Nosaukums: Arāji
Citi nosaukumi: Arāji
3188540120210Zemes un būvju īpašums"Arāji", Spāre, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3298
Nosaukums: Arāji
3288549000020Dzīvokļa īpašums"Arāji" - 1, Spāre, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3298
3388549000014Dzīvokļa īpašums"Arāji" - 2, Spāre, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3298
3488549000238Dzīvokļa īpašums"Arāji" - 3, Spāre, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3298
3588549000260Dzīvokļa īpašums"Arāji" - 4, Spāre, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3298
3688549000337Dzīvokļa īpašums"Arāji" - 5, Spāre, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3298
3788549000331Dzīvokļa īpašums"Arāji" - 6, Spāre, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3298
3888549000332Dzīvokļa īpašums"Arāji" - 7, Spāre, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3298
3988540090396Zemes un būvju īpašums"Ārieši", Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251
Nosaukums: Ārieši
4088540040070Zemes un būvju īpašums"Arkliņi", Arkliņi, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251
Nosaukums: Arkliņi
4188545110009Būvju īpašums"Asari", Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3298
Nosaukums: Asari(atpūtas mājiņa)
4288540160015Zemes un būvju īpašums"Asmi", Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3298
Nosaukums: Asmi
Citi nosaukumi: Asmi
4388540190039Zemes un būvju īpašums"Asmukalni", Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3294
Nosaukums: Asmukalni
Citi nosaukumi: Dižjāņi
4488540190006Zemes un būvju īpašums"Asni", Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3294
Nosaukums: Asni
4588545110029Būvju īpašums"Atpūtas māja Usmā Nr. 90", Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3298
Nosaukums: Atpūtas māja Usmā Nr. 90
4688545110032Būvju īpašums"Atpūtas mājiņa 201", Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3298
Nosaukums: Brekši
4788545110030Būvju īpašums"Atpūtas mājiņa Nr. 199", Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3298
Nosaukums: Atpūtas mājiņa Nr.199
4888545110033Būvju īpašums"Atpūtas mājiņa Nr. 200", Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3298
Nosaukums: Atpūtas mājiņa Nr.2
4988540090392Zemes un būvju īpašums"Atrades", Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251
Nosaukums: Atrades
5088545090004Būvju īpašums"Atrades", Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251
Nosaukums: Upkalnu ferma
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".