Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, apkaimes vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Ķekavas novads » Ķekavas pagasts » Katlakalns » Gerberu iela » Mājas

1. - 17. no 17 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180700020527Zemes un būvju īpašumsGerberu iela 1, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.154
280700020476Zemes un būvju īpašumsGerberu iela 2, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.173
380700020031Zemes un būvju īpašumsGerberu iela 3, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr 155
480700020262Zemes un būvju īpašumsGerberu iela 4, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.172
580700020414Zemes un būvju īpašumsGerberu iela 5, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
680700020225Zemes un būvju īpašumsGerberu iela 6, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: d/s Ziedonis Nr.171
780700020122Zemes un būvju īpašumsGerberu iela 7, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.157
880700020306Zemes un būvju īpašumsGerberu iela 8, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.169
980700020063Zemes un būvju īpašumsGerberu iela 9, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr 158
1080700020310Zemes un būvju īpašumsGerberu iela 10, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: d/s Ziedonis Nr. 168
1180700020064Zemes un būvju īpašumsGerberu iela 11, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr. 159
1280700020034Zemes un būvju īpašumsGerberu iela 12, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr. 167
1380700020115Zemes un būvju īpašumsGerberu iela 13, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.160
1480700020176Zemes un būvju īpašumsGerberu iela 14, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.166
1580700020134Zemes un būvju īpašumsGerberu iela 15, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.161
1680700020475Zemes un būvju īpašumsGerberu iela 16, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.165
1780700020050Zemes un būvju īpašumsGerberu iela 17, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr. 162
Īpašuma dati atjaunoti: 22.05.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati