Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 549 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
117000340253Zemes un būvju īpašumsGanību iela 1/3, Liepāja, LV-3401
217000330201Zemes un būvju īpašumsGanību iela 4, Liepāja, LV-3401
317009009604Dzīvokļa īpašumsGanību iela 4 - 1, Liepāja, LV-3401
417009005560Dzīvokļa īpašumsGanību iela 4 - 2, Liepāja, LV-3401
517009005561Dzīvokļa īpašumsGanību iela 4 - 3, Liepāja, LV-3401
617009029691Dzīvokļa īpašumsGanību iela 4 - 3A, Liepāja, LV-3401
717009021391Dzīvokļa īpašumsGanību iela 4 - 4, Liepāja, LV-3401
817009009015Dzīvokļa īpašumsGanību iela 4 - 5, Liepāja, LV-3401
917009011121Dzīvokļa īpašumsGanību iela 4 - 6, Liepāja, LV-3401
1017009008659Dzīvokļa īpašumsGanību iela 4 - 7, Liepāja, LV-3401
1117000330023Zemes un būvju īpašumsGanību iela 8/10, Liepāja, LV-3401
Nosaukums: Ganību iela 8/10
1217000340450Zemes un būvju īpašumsGanību iela 9/11, Liepāja, LV-3401
1317000330058Zemes un būvju īpašumsGanību iela 12/14, Liepāja, LV-3401
1417000340077Zemes un būvju īpašumsGanību iela 15, Liepāja, LV-3401
1517005330223Būvju īpašumsGanību iela 16/18, Liepāja, LV-3401
Nosaukums: Ganību iela 16/18
1617000330223Zemes un būvju īpašumsGanību iela 16/18, Liepāja, LV-3401
Nosaukums: Ganību iela 16/18
1717000340118Zemes un būvju īpašumsGanību iela 17, Liepāja, LV-3401
Nosaukums: Ganību iela 17
1817000340279Zemes un būvju īpašumsGanību iela 19, Liepāja, LV-3401
1917009024973Dzīvokļa īpašumsGanību iela 19 - 1, Liepāja, LV-3401
2017009025161Dzīvokļa īpašumsGanību iela 19 - 2, Liepāja, LV-3401
2117009025162Dzīvokļa īpašumsGanību iela 19 - 3, Liepāja, LV-3401
2217009025862Dzīvokļa īpašumsGanību iela 19 - 4, Liepāja, LV-3401
2317009027376Dzīvokļa īpašumsGanību iela 19 - 5, Liepāja, LV-3401
2417009025959Dzīvokļa īpašumsGanību iela 19 - 6, Liepāja, LV-3401
2517009026364Dzīvokļa īpašumsGanību iela 19 - 7, Liepāja, LV-3401
2617009026117Dzīvokļa īpašumsGanību iela 19 - 8, Liepāja, LV-3401
2717009025414Dzīvokļa īpašumsGanību iela 19 - 9, Liepāja, LV-3401
2817009030470Dzīvokļa īpašumsGanību iela 19 - 10, Liepāja, LV-3401
2917009030471Dzīvokļa īpašumsGanību iela 19 - 11, Liepāja, LV-3401
3017009027191Dzīvokļa īpašumsGanību iela 19 - 12, Liepāja, LV-3401
3117009025502Dzīvokļa īpašumsGanību iela 19 - 13, Liepāja, LV-3401
3217000330187Zemes un būvju īpašumsGanību iela 20, Liepāja, LV-3401
Nosaukums: Ganību iela 20
3317000340040Zemes un būvju īpašumsGanību iela 21, Liepāja, LV-3401
Nosaukums: Ganību iela 21
3417000330210Zemes un būvju īpašumsGanību iela 22, Liepāja, LV-3401
3517000340071Zemes un būvju īpašumsGanību iela 23, Liepāja, LV-3401
Nosaukums: Ganību iela 23
3617000330043Zemes un būvju īpašumsGanību iela 24, Liepāja, LV-3401
Nosaukums: Ganību iela 24
3717000340014Zemes un būvju īpašumsGanību iela 25, Liepāja, LV-3401
Nosaukums: Ganību iela 25
3817000330070Zemes un būvju īpašumsGanību iela 26, Liepāja, LV-3401
Nosaukums: Ganību iela 26
3917000340325Zemes un būvju īpašumsGanību iela 29, Liepāja, LV-3401
4017000340049Zemes un būvju īpašumsGanību iela 31, Liepāja, LV-3401
Nosaukums: Ganību iela 31
4117000340078Zemes un būvju īpašumsGanību iela 33, Liepāja, LV-3401
Nosaukums: Ganību iela 33
4217000330180Zemes un būvju īpašumsGanību iela 34A, Liepāja, LV-3401
4317000340203Zemes un būvju īpašumsGanību iela 35, Liepāja, LV-3401
4417000330178Zemes un būvju īpašumsGanību iela 36/48, Liepāja, LV-3401
Citi nosaukumi: LiepU Hostelis
4517000340013Zemes un būvju īpašumsGanību iela 39, Liepāja, LV-3401
4617000340019Zemes un būvju īpašumsGanību iela 41, Liepāja, LV-3401
4717000340417Zemes un būvju īpašumsGanību iela 43, Liepāja, LV-3401
Citi nosaukumi: Hesburger
4817000340416Zemes un būvju īpašumsGanību iela 45, Liepāja, LV-3401
4917009018745Dzīvokļa īpašumsGanību iela 45 - 1, Liepāja, LV-3401
5017009022081Dzīvokļa īpašumsGanību iela 45 - 2, Liepāja, LV-3401
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".