Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Liepāja » Ganību iela » 193 » Dzīvokļi

1. - 43. no 43 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
117000440126Zemes un būvju īpašumsGanību iela 193, Liepāja, LV-3407
217009015406Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 1, Liepāja, LV-3407
317009030220Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 2, Liepāja, LV-3407
417009004427Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 3, Liepāja, LV-3407
517009015910Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 4, Liepāja, LV-3407
617009004588Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 5, Liepāja, LV-3407
717009007684Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 6, Liepāja, LV-3407
817009004371Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 7, Liepāja, LV-3407
917009020436Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 8, Liepāja, LV-3407
1017009005257Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 9, Liepāja, LV-3407
1117009005428Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 10, Liepāja, LV-3407
1217009005867Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 11, Liepāja, LV-3407
1317009004906Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 12, Liepāja, LV-3407
1417009024522Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 13, Liepāja, LV-3407
1517009025777Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 14, Liepāja, LV-3407
1617009005218Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 15, Liepāja, LV-3407
1717009014575Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 16, Liepāja, LV-3407
1817009004853Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 17, Liepāja, LV-3407
1917009005269Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 18, Liepāja, LV-3407
2017009030296Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 19, Liepāja, LV-3407
2117009004120Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 20, Liepāja, LV-3407
2217009005107Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 21, Liepāja, LV-3407
2317009008600Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 22, Liepāja, LV-3407
2417009007735Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 23, Liepāja, LV-3407
2517009010887Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 24, Liepāja, LV-3407
2617009022501Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 25, Liepāja, LV-3407
2717009005525Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 26, Liepāja, LV-3407
2817009007220Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 27, Liepāja, LV-3407
2917009003861Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 28, Liepāja, LV-3407
3017009022539Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 29, Liepāja, LV-3407
3117009004050Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 30, Liepāja, LV-3407
3217009015839Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 31, Liepāja, LV-3407
3317009018420Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 32, Liepāja, LV-3407
3417009003279Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 33, Liepāja, LV-3407
3517009007637Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 34, Liepāja, LV-3407
3617009012264Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 35, Liepāja, LV-3407
3717009015798Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 36, Liepāja, LV-3407
3817009026993Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 37, Liepāja, LV-3407
3917009007905Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 38, Liepāja, LV-3407
4017009004426Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 39, Liepāja, LV-3407
4117009006784Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 40, Liepāja, LV-3407
4217009026362Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 41, Liepāja, LV-3407
4317009007545Dzīvokļa īpašumsGanību iela 193 - 42, Liepāja, LV-3407
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".