Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, apkaimes vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Ķekavas novads » Ķekavas pagasts » Katlakalns » Flokšu iela » Mājas

1. - 17. no 17 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180700020485Zemes un būvju īpašumsFlokšu iela 1, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.269
280700020230Zemes un būvju īpašumsFlokšu iela 2, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.285
380700020260Zemes un būvju īpašumsFlokšu iela 3, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.286
480700020391Zemes un būvju īpašumsFlokšu iela 4, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.305
580700020261Zemes un būvju īpašumsFlokšu iela 5, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.304
680700020255Zemes un būvju īpašumsFlokšu iela 6, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: d/s Ziedonis Nr.341
780700020058Zemes un būvju īpašumsFlokšu iela 7, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr 374
880700020152Zemes un būvju īpašumsFlokšu iela 8, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
980700020331Zemes un būvju īpašumsFlokšu iela 9, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.385
1080700020409Zemes un būvju īpašumsFlokšu iela 10, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: d/s Ziedonis Nr.375
1180700020071Zemes un būvju īpašumsFlokšu iela 11, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.406
1280700020324Zemes un būvju īpašumsFlokšu iela 12, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.384
1380700020426Zemes un būvju īpašumsFlokšu iela 13, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.415
1480700020411Zemes un būvju īpašumsFlokšu iela 14, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: d/s Ziedonis Nr.407
1580700020456Zemes un būvju īpašumsFlokšu iela 15, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: d/s Ziedonis Nr.442
1680700020223Zemes un būvju īpašumsFlokšu iela 16, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.414
1780700020039Zemes un būvju īpašumsFlokšu iela 18, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr. 436
Īpašuma dati atjaunoti: 22.05.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati