Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Tukuma novads » Lapmežciema pagasts » Lapmežciems » Enkuru iela » Mājas

1. - 15. no 15 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
190660040028Zemes un būvju īpašumsEnkuru iela 1, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Enkuru iela 1
290660040184Zemes un būvju īpašumsEnkuru iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Enkuru iela 2
390660040398Zemes un būvju īpašumsEnkuru iela 3A, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Enkuru iela 3a
490660040327Zemes un būvju īpašumsEnkuru iela 4, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Enkuru iela 4
590660040330Zemes un būvju īpašumsEnkuru iela 5, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Enkuru iela 5
690660040134Zemes un būvju īpašumsEnkuru iela 6, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Enkuru iela 6
790660040329Zemes un būvju īpašumsEnkuru iela 7, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Enkuru iela 7
890660040151Zemes un būvju īpašumsEnkuru iela 8, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Enkuru iela 8
990660040328Zemes un būvju īpašumsEnkuru iela 9, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Enkuru iela 9
1090660040326Zemes un būvju īpašumsEnkuru iela 10, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Enkuru iela 10
1190660040660Zemes un būvju īpašumsEnkuru iela 11, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Enkuru iela 11
1290660040325Zemes un būvju īpašumsEnkuru iela 12, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Enkuru iela 12
1390660040659Zemes un būvju īpašumsEnkuru iela 13, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Enkuru iela 13
1490660040056Zemes un būvju īpašumsEnkuru iela 14, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Enkuru iela 14
1590660040658Zemes un būvju īpašumsEnkuru iela 15, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Nosaukums: Enkuru iela 15
Īpašuma dati atjaunoti: 13.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".