Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 976 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
190500050118Zemes un būvju īpašums"Ābeļkalni", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Ābeļkalni
290500050360Zemes un būvju īpašums"Aijas", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Aijas
390500050454Zemes un būvju īpašums"Aizklāņas", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Aizklāņas
490500051134Zemes un būvju īpašums"Altājs", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Altājs
590500050900Zemes un būvju īpašums"Arnoldi", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Arnoldi
690500051083Zemes un būvju īpašums"Artēziskie urbumi", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Artēziskie urbumi Engurē
790500050724Zemes un būvju īpašums"Asteres", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Asteres
890500050089Zemes un būvju īpašums"Ataugas", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Ataugas
990500050807Zemes un būvju īpašums"Auniņparks", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Auniņparks
1090500050797Zemes un būvju īpašums"Austrumnieki", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Austrumnieki
1190500050904Zemes un būvju īpašums"Avenieki", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Avenieki
1290500050936Zemes un būvju īpašums"Avotiņi", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Avotiņi
1390500050944Zemes un būvju īpašums"Bāliņi", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Bāliņi
1490500051021Zemes un būvju īpašums"Berģi", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Berģi
1590500050529Zemes un būvju īpašums"Bērzlauki", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Bērzlauki
1690500050023Zemes un būvju īpašums"Brožas", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Brožas
1790500050884Zemes un būvju īpašums"Ceļmalītes", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Ceļmalītes
1890500051089Zemes un būvju īpašums"Ceļnieki", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Ceļnieki
1990500050239Zemes un būvju īpašums"Ciānas", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Ciānas
2090500050342Zemes un būvju īpašums"Ciemlauki", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Ciemlauki
2190500050918Zemes un būvju īpašums"Ciemzeres", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Ciemzeres
2290500051329Zemes un būvju īpašums"Cipreses", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Cipreses
2390500051053Zemes un būvju īpašums"Dainavītes", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Dainavītes
2490500050117Zemes un būvju īpašums"Depo", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Depo
2590500051146Zemes un būvju īpašums"Dižkadiķi", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Dižkadiķi
2690500051402Zemes un būvju īpašums"Dižspāres", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Dižspāres
2790500051157Zemes un būvju īpašums"Dzīles", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Dzīles
2890509000667Dzīvokļa īpašums"Dzīles" - 1, Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
2990509000208Dzīvokļa īpašums"Dzīles" - 2, Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
3090500050988Zemes un būvju īpašums"Dzīlītes", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Dzīlītes
3190500050789Zemes un būvju īpašums"Dzintarlāses", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Dzintarlāses
3290500050954Zemes un būvju īpašums"Engures osta", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Engures osta
3390500050013Zemes un būvju īpašums"Freijas", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Freijas
3490500050227Zemes un būvju īpašums"Georgi", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Georgi
3590500050587Zemes un būvju īpašums"Griķīši", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Griķīši
3690500050960Zemes un būvju īpašums"Grīvas", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Grīvas
3790500050145Zemes un būvju īpašums"Gruntmaņi", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Gruntmaņi
3890500050810Zemes un būvju īpašums"Gūtmaņi", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Gūtmaņi
3990500050125Zemes un būvju īpašums"Īves", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Īves
4090500050190Zemes un būvju īpašums"Jātnieki", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Jātnieki
4190500050050Zemes un būvju īpašums"Jaunkalvas", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Jaunkalvas
4290500051054Zemes un būvju īpašums"Jaunvākas", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Jaunvākas
4390500050516Zemes un būvju īpašums"Jūrmalnieki", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Jūrmalnieki
4490500050662Zemes un būvju īpašums"Kadiķi", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Kadiķi
4590500051055Zemes un būvju īpašums"Kalni", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Kalni
4690500050358Zemes un būvju īpašums"Kalvas", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Kalvas
4790500051092Zemes un būvju īpašums"Kamenes", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Kamenes
4890500050548Zemes un būvju īpašums"Kannenieki", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Kannenieki
4990500051318Zemes un būvju īpašums"Kārklumala", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Kārklumala
5090500050022Zemes un būvju īpašums"Keitijas", Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Nosaukums: Keitijas
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".